divendres, 20 de novembre de 2020

Sant Tomàs té 60 persones en llista d’espera per accedir a una plaça de llar residència

La Fundació Sant Tomàs s’ha adherit a la reclamació de Dincat, la federació catalana d’entitats del sector de la discapacitat intel·lectual, a la Generalitat perquè doni una resposta urgent als problemes de les persones amb discapacitat intel·lectual per accedir a una plaça de llar residència on viure. A Osona hi ha 60 persones que estan en llista d’espera per accedir-hi. 

Una llar residència és un dels serveis que forma part de la cartera de serveis socials de la Generalitat. Es tracta d’un habitatge compartit per diferents persones amb discapacitat intel·lectual on compten amb suport permanent per part de professionals per poder tenir una vida el màxim d’autònoma possible, potenciant les seves capacitats.

El sistema actual no garanteix el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual a poder triar on, com i amb qui viure, tal com estableix la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

El Consell de Participació de Famílies de Dincat impulsa la reclamació perquè actualment, a Catalunya hi ha més de 3.250 persones amb discapacitat esperant una plaça en llar residència on poder viure, i en molts casos fa 10 anys que es troben en aquesta situació. Això provoca que les famílies visquin amb incertesa durant anys, moltes d’elles ja grans i que no es poden fer càrrec del seu familiar, i que veuen amb patiment que no se li garanteixi l’accés a un habitatge amb condicions ajustades a les seves necessitats.

 
Les entitats del sector exigim a la Generalitat que inverteixi més recursos per poder donar resposta als drets i necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, i que creï més places de llar residència. Per poder garantir que es posin en marxa els mecanismes adequats que assegurin un accés digne a l’habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual, les entitats del sector reclamem a l’administració la creació urgent d’una taula de treball amb la participació d’entitats i famílies del sector. 

A Osona, hi ha 60 persones en llista d’espera per accedir als serveis de llar residència que té Sant Tomàs, la majoria d’aquestes persones des de fa anys.

Actualment, a banda de les 56 places al Centre Riudeperes, la residència per persones amb discapacitat que tenen grans necessitats de suport, Sant Tomàs té 50 places concertades amb l’administració per atendre 50 persones en les diferents llars residència del servei d’habitatge Clarella. Com es pot veure, la llista d’espera per aquest servei és enorme comparada amb la capacitat actual que té.


Per poder donar resposta a part d’aquesta llista d’espera, Sant Tomàs està duent a terme diferents iniciatives. D’una banda, ha construït una nova llar residència a Calldetenes amb capacitat per a 12 persones, que ja està acabada i resta pendent de l’autorització administrativa per entrar en funcionament.

D’altra banda, fa temps que la Fundació Sant Tomàs i l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló estudien la creació en aquest municipi d’una llar residència de 12 places per a persones amb discapacitat intel·lectual, i properament se signarà un conveni en què se’n concretaran els termes.

A més, Sant Tomàs també ha treballat amb l’Ajuntament de Torelló la creació d’una llar residència en aquest municipi, amb una capacitat per determinar. L’opció de rehabilitar l’antic hotel de les Serrasses ha quedat descartada per requerir una inversió inassumible, i actualment s’està buscant l’espai indicat.