divendres, 29 de febrer del 2008

ARTICLE D’INTERÈS A LA REVISTA SUPORTS

La revista SUPORTS-Revista Catalana d’Educació Inclusiva, publica en el seu volum 11 un resum de l’estudi realitzat per Anna Gutiérrez i Montse Coll : “El treball amb suport a Osona. Un estudi sobre la satisfacció de les empreses”. L’article intenta sintetitzar els resultats de l’esmentat estudi, realitzat l’any 2006, en col·laboració amb la Universitat de Vic i subvencionat per l’Obra Social de “La Caixa” . Es van enquestar a més de 50 empreses de la comarca d’Osona sobre el coneixement que en tenien del servei d’inserció laboral EINA, sobre la valoració que en feien dels seus serveis i sobre el nivel de satisfacció dels treballadors amb discapacitat de la seva plantilla. Com a principals conclusions es plantegen les següents: els treballadors amb discapacitat són ben valorats sempre i quan realitzin un treball adeqüat al seu perfil laboral, les empreses no en contracten per primer cop a una persona amb discapacitat intel·lectual degut al desconeixement i que els serveis de seguiment i suport desenvolupats per EINA són molt ben valorats i bàsics per a un correcte ajustament de la persona al seu lloc de treball. Més informació: a.gutierrez@santtomas.cat / m.coll@santtomas.cat

SANT TOMÀS S’INCORPORA

D’esquerra a dreta (dalt):
Jesús Valiente, Director d’Àrea de Negoci de “la Caixa” al Bages Nord – Berguedà / Josep Gallés, Director d’Àrea de Negoci de “la Caixa” a l’Osona / Manuel Romera, Director Executiu Territorial Catalunya de “la Caixa” Albert López, Director d’Àrea d’Integració Laboral i Social de Fundació “la Caixa” / Miquel Carbonell, Director de l’oficina 7 – Vic
D’esquerra a dreta (baix):
Domènec Casasayas, Vicepresident d’AMPANS / Maria Montserrat Reguant, Directora de Càritas Diocesana de Vic / Ricard Aceves, Gerent de Sant Tomàs / Jordi Molas, President d’ADFO.

El dimecres 27 de febrer, es va signar el conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa de foment de l’ocupació Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”. Sant Tomàs, a través del seu servei d'inserció laboral EINA, liderarà el desenvolupament del programa a les comarques d’Osona, Bages i Berguedà. Les entitats que coordinarà Sant Tomàs seran: Ampans, Adfo i Càritas Diocesana de Vic . El programa Incorpora, amb una durada de 4 anys, té com a objectiu la inserció a l'empresa ordinària de col·lectius amb dificultats per accedir al mercat de treball. La Caixa col·labora amb entitats del sector que ja disposen d’una estructura d’inserció laboral. La dotació econòmica anual és de 40.000 euros més 15.000 euros per la coordinació. Ha estat una molt bona notÍcia per l’Associació en general i per EINA en particular, ja que suposa un reconeixement de la bona feina feta al llarg dels seus15 anys d’inserció a les empreses osonenques.

dimecres, 27 de febrer del 2008

PROGRAMA TACIS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Manel Palou, Director de SINERGRUP, i Ricard Aceves, gerent de Sant Tomàs, acompanyant a la delegació russa.

SINERGRUP participa en el Programa TACIS de cooperació entre la Unió europea i la Federació Russa. El projecte en què es concreta la participació s'anomena " Malformacions congènites i anormalitats genètiques. Una aproximació a la discapacitat en la primera infantesa mèdica i social". A través d’aquest projecte s’ha permès que professionals de la regió russa de Novocibirsk coneguin la primera atenció mèdica i les xarxes d'estimulació precoç francesa (Toulouse), belga (Brusel·les) i catalana (Barcelona) per tal de desenvolupar el seu propi model.

Del 23 al 26 de febrer SINERGRUP ha acollit la delegació russa. Aquesta delegació, integrada per la Dtra. Gral. de la regió de Novocibirsk, 9 metges, entre pediatres i neuropediatres, una psicòloga i una pedagoga, van visitar diferents institucions de Barcelona: un CDIAP i la unitat de neonatologia de Sant Joan de Déu.

Per aquest projecte SINERGRUP s'ha posat d'acord amb la UCAP (Unió de Centres d'Atenció Precoç de Catalunya), i després de la visita de la delegació russa 2 tècnics recomanats per la UCAP: Manuela Fernández, psicòloga clínica i gerent del CDIAP Baula, i M. Asunción Aracil, metge neuropediatra, viatjaran a Rússia el proper mes de juny per impartir formació in-situ, juntament amb col·legues francesos i belgues.

dilluns, 25 de febrer del 2008

TROBADA DE RESPONSABLES DE SERVEIS D’HABITATGE

A la imatge els participants a la jornada de treball en una sala de L’Alberg de Vic.

El passat 21 de febrer, les entitats de SINERGRUP amb serveis d’habitatge; La Fageda d’Olot, El Ventall d’ El Vendrell, Ginesta de Valls, Viver de Bell-lloc de Cardedeu; Tegar de Vilanova i la Geltrú, Mas Albornà i Associació Sant Tomàs PARMO, van dur a terme una jornada de treball que donava continuïtat a la celebrada el 16 de gener de 2007 a Cardedeu. La jornada va tenir lloc a l’Alberg de Vic. Hi van participar un total de 19 persones amb responsabilitats en la direcció d’aquests serveis que van posar en comú i van debatre de manera oberta les diferents problemàtiques relacionades amb els serveis d’habitatge.
Des que es va publicar el juliol de 2006 ha estat per totes les entitats motiu d’especial preocupació i interès l’aplicació i desplegament del Decret 318/2006 de 25 de juliol d’acolliment residencial. De la mateixa manera temes més pràctics i d’organització quotidiana dels serveis, així com aspectes relacionats amb condicions i polítiques laborals dels professionals que hi treballen van generar debat, idees i aportacions interessants per tots els assistents.
La propera jornada de treball es preveu per a finals del mes de maig, organitzada per una altra entitat. Aquestes trobades persegueixen com a objectiu l’intercanvi de coneixements i la millora continua de totes les entitats que formen SINERGRUP.