dilluns, 4 d’agost de 2008

PROJECTE "PRÊT-À-INTÉGRER" : SANT TOMÀS INICIA LA COOPERACIÓ AMB PAISOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

El divendres 25 de juliol l'Associació Sant Tomàs, la Fundació Privada Mas Albornà de Vilafranca del Penedès i l’ONG CC ONG Ajuda al Desenvolupament de Sant Sadurní d'Anoia van signar un conveni de col·laboració per tal d’unir esforços i treballar conjuntament en el desenvolupament del projecte anomenat “Prêt-à-intégrer” per a la integració sociolaboral i assistència a persones amb discapacitat i/o malaltia mental a Mali. S'inicia així per primera vegada un projecte de cooperació a l’Àfrica sobre els eixos discapacitat i malaltia mental, un repte poc freqüent i amb poques referències.

L’experiència de CC ONG en projectes de cooperació internacional i, en especial, en aquest país africà (on ja n’ha desenvolupat d’altres durant anys) sumada la de Sant Tomàs i Mas Albornà en aspectes relatius a la discapacitat i la malaltia mental, han conduït aquestes tres entitats a sumar esforços i plantejar aquesta iniciativa, d’una durada prevista de 2 anys, aproximadament.

Prêt-à-intégrer, un projecte pioner i integral

El projecte es desenvoluparà a la Comuna Rural de Hombori, situada a l’est de la regió de Mopti, aproximadament a 1000 Km. de Bamako, capital de Mali. En aquesta regió hi viuen prop de 20.000 persones.

El problema específic que aborda aquest projecte és l’abandonament de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i/o amb malalties mentals que resideixen a la Comuna d’Hombori. Aquesta exclusió es plasma en l’absència d’assistència mèdica especialitzada i en la no integració del col·lectiu a la comunitat. D’aquesta manera, aquestes persones romanen al marge de la societat en tots els aspectes que afecten la seva vida: socialització, assistència, treball...

Com a beneficiaris potencials del projecte s’inclouen totes les persones residents a la Comuna d’Hombori que pateixen discapacitat física, psíquica i/o malaltia mental, així com als seus nuclis familiars directes. I és que cal un plantejament integral i que vagi més enllà dels afectats per tal que la iniciativa tingui possibilitats d’èxit, en el context d’una societat amb una escassíssima xarxa assistencial. Cal, doncs, la total implicació i col·laboració de les famílies en el projecte per a tirar-lo endavant. Només arribant a les seves famílies podem ajudar les persones amb discapacitat i malaltia mental.

Per al desenvolupament s’han establert quatre eixos d’acció: (1) treball amb el col·lectiu persones amb discapacitats físicques, psíquiques i/o amb malalties mentals, (2) accions amb les famílies amb individus afectats, (3) línia socioeconòmica, i (4) capacitació de personal local.

A través d’aquesta iniciativa es pretén començar a posar els fonaments per a la integració de les persones amb discapacitat física, intel·lectual i/o malalts mentals a Mali, un país amb greus dèficits assistencials i a on aquest col·lectiu es troba en situacions sovint infrahumanes. És per això que Sant Tomàs oferirà als seus professionals permisos laborals per a facilitar les estades a aquest país africà i poder participar en les actuacions compreses dins del projecte de desenvolupament. Per a més informació adreceu-vos via e-mail al Sr. Abel Fontanet, responsable del programa a la nostra entitat: a.fontanet@tac-osona.cat .