dimarts, 14 de febrer de 2012

Renovació de la certificació del Sistema de Gestió Integrat


El passat setembre del 2011, l’empresa certificadora Applus+ va realitzar les corresponents auditories per poder donar la seva conformitat respecte els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistema de Gestió de la Qualitat, de l’estàndard OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball i de la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistema de Gestió Medi Ambiental a diferents centres de l’Associació Sant Tomàs, que ja havien estat certificats en anys anteriors o que s’incorporaven al seu sistema de gestió integrat.

El sistema de gestió integrat (SGI) permet, ja que aquestes normatives tenen la mateixa estructura, implementar un únic Sistema de Gestió, que es reflecteix en una política i objectius integrats, un únic sistema de gestió documental, la realització de les auditories de forma integrada, etc. Com a avantatge més significatiu és que permet integrar els aspectes ambientals i els riscos laborals dins dels diferents processos que conformen la nostra activitat de la mateixa forma que s’integra la qualitat. El fet de disposar d’aquest Sistema de Gestió permet satisfer les necessitats dels nostres clients, garantir la màxima qualitat dels serveis i productes que oferim, protegir el medi ambient, promoure el desenvolupament sostenible, prevenir la contaminació del medi, promoure la seguretat i salut als treballadors i gestionar amb qualitat els diferents processos que conformen l’activitat de l’Associació.

La millora continua al Sistema de Gestió Integrat de l’Associació Sant Tomàs té dues línies de treball:

 • Ampliar l’abast de la certificació als diferents serveis de l’entitat. Al 2011, s’ha incorporat la gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2008 als Serveis Centrals d’Administració i la gestió de la Seguretat i la Salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001:2007 al Centre Riudeperes.
  Es fa una integració progressiva dels diferents serveis de l’entitat en el SGI globalitzat, aprofitant les sinèrgies però mantenint aquells aspectes diferencials i específics de cadascun d’ells. 
 •  Mantenir la implantació del SGI aplicat als diferents serveis de l’Associació, certificats en anys anteriors, que aquest es converteixi en una eina de suport a la gestió que desenvolupa cada servei, i fomentar la implicació i conscienciació de tots els professionals per a que el sistema integrat formi part de la dinàmica quotidiana i es donin actuacions per a la millora del propi sistema. 
Els serveis de l’Associació ja certificats són:

 • ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS P.A.R.M.O. (3 normes): 
  • Prestació dels serveis de: 
   • Serveis de Jardineria, Gestió d’Espais Verds, Forestal i de Mobiliari Urbà 
   • Serveis de Neteja i Manteniment d’Espais 
   • Serveis Industrials i Manipulats 
   • Enclavaments Laborals 
   • Serveis de Vigilància de Zona Blava i Pàrquing 
   • Servei de Cuina per a Col·lectivitats 
   • Formació Ocupacional 
   • Serveis Generals d’Administració (Qualitat) 
  • Prestació de Serveis d’Atenció a les Persones: 
   • Serveis d’USAPS (Unitats de Suport a l’Autonomia Personal i Social) 
   • Servei d’Habitatge: Llars Residències i Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar 
   • Servei Ocupacional de Inserció 
   • Servei de Teràpia Ocupacional 
   • Servei d’Acolliment Residencial i Acolliment Diürn (Qualitat i OHSAS) 
 • FUNDACIÓ PRIVADA TAC OSONA (3 normes): 
  • Prestació dels serveis de: 
   • Serveis de Jardineria, Gestió d’Espais Verds, Forestal i de Mobiliari Urbà 
   • Serveis Industrials i Manipulats 
   • Enclavaments laborals 
   • Prestació de Serveis d’Atenció a les Persones: 
   • Serveis d’USAPS (Unitats de Suport a l’Autonomia Personal i Social) 
 • VICVERD, S.L. (3 normes): 
  • Prestació dels serveis de: 
   • Jardineria i Gestió d’espais verds 
 Aquestes certificacions, que hauran de ser renovades en el decurs del 2012, són un gran pas en el camí cap a l'excel·lència de l'Entitat, que és un dels objectius del Pla Estratègic de l’Associació.

dimecres, 8 de febrer de 2012

Agraïment des del Centre Riudeperes


Des de l’equip directiu del Centre Riudeperes, es vol agrair a totes les famílies i tutors, la implicació, receptivitat i col·laboració que han posat pel bon funcionament del centre, fent-li un donatiu de tot aquell material sol·licitat.

Aquesta resposta va ser en motiu de la crida que des del centre es va fer el passat mes de novembre a la reunió de famílies, on es va demanar que aprofitant l’avinentesa dels reis i Nadal, alhora de comprar regals pel seu familiar, compressin material necessari com: material d’higiene, material de lleure, material de manualitats...

Amb aquest escrit, el Centre Riudeperes vol agrair aquest esforç de tots, i així com també a Proquimia la qual va fer un donatiu de gel pel cos.

L'Escola Estel a la Festa dels Tonis de Vic
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l'Escola Estel de l'Associació Sant Tomàs participarà  a la Festa dels Tonis de Vic que es realitzarà el proper diumenge 12 de febrer de 1012.  El lloc de trobada serà a l’aparcament de sorra de l’edifici del Sucre a les 11 del matí.

A la festa, els nens i nenes de l’Escola Estel (en total una cinquantena amb els acompanyants i tot), podran pujar als carros de la família Presseguer  per poder fer el passant pels carrers de la ciutat. Tot seguit hi haurà un dinar per a tots els participants que ho vulguin.

dimecres, 1 de febrer de 2012

Casal de Nadal a l'Escola Estel

Des del 27 de desembre i fins el 5 de gener, 10 nens i nenes, 3 monitors i 3 voluntaris van realitzar el Casal de Nadal de l’Escola Estel.

Les activitats que varen realitzar són: manualitats de Nadal, un taller de cuina, sortides per Vic, cantades de Nadales, jocs tradicionals, l’elaboració de la carta als reis i el cinema.

L’AMPA de l’Escola Estel estan molt satisfets del casal i del suport rebut per part dels voluntaris i els monitors.