dimecres, 22 de maig de 2019

Eina participa a la jornada anual de l’Associació Catalana de Treball amb Suport (ACTAS)

El 10 de maig passat, una bona part de l’equip d’Eina, el Centre de formació i inserció laboral de Sant Tomàs, va participar a la IV Jornada d’Intercanvi de l’Associació Catalana de Treball amb Suport (ACTAS), que es va fer a Sant Salvador de Guardiola, acollida per Ampans a la Finca Urpina.

La trobada anava dirigida a totes les persones que composen un equip d’inserció: les que desenvolupen tasques de preparació laboral, de prospecció, de coordinació i de gestió, amb la finalitat de consensuar i avançar en la construcció del nou model de serveis d’inserció laboral. Hi van participar una setantena de persones en representació de 24 entitats que formen part d’ACTAS, com és el cas de Sant Tomàs.

La jornada va comptar amb la participació del director general d’Economia social, el Tercer sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, Josep Vidal, i amb la ponència de Montse Tarridas, membre de l’Associació LADD (Associació en Defensa dels Drets de les persones amb Discapacitat intel·lectual i del Desenvolupament) sobre “El treball amb suport com a metodologia per aconseguir una societat més inclusiva i justa”, intervenció basada en un estudi recent.

Posteriorment, les persones participants es van organitzar en grups de treball segons les funcions que desenvolupen a les seves entitats, a fi de poder aportar el punt de vista de com ha de ser el nou model de Treball amb Suport.

La trobada va ser una jornada molt enriquidora per a totes les persones participants i en un entorn privilegiat com és a la Finca Urpina d’Ampans.