dimarts, 9 de març de 2021

Aigües Vic fa un donatiu a la Fundació Tac Osona pel projecte Entorn amigable per a persones amb TEA

Un any més, Aigües Vic ha comptat amb la nostra entitat com a destinatària de la seva solidaritat i, fa unes setmanes, va fer un donatiu a la Fundació Tac Osona per un import de 6.000 euros que es destinaran al projecte “Entorn amigable per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)”.

Aquest projecte vol donar estratègies a professionals, famílies i a les mateixes persones amb trets d’autisme del centre especial de treball per entendre millor el seu funcionament i poder fer les adaptacions necessàries tant a nivell familiar com laboral per millorar la seva qualitat de vida. D’aquesta manera es pot afavorir la igualtat d’oportunitats en la participació en la comunitat i especialment la integració social i laboral de les persones amb TEA.

El projecte “Entorn amigable per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista” va sorgir el 2019 quan, des de Tac Osona, l’empresa social de Sant Tomàs, es va detectar la necessitat d’identificar una vintena de persones amb trets autistes a fi de poder-les atendre millor. Consta d’actuacions per a la identificació i diagnòstic de les persones amb sospita de TEA, formació dels professionals del centre especial de treball i adaptacions dels llocs de treball.


Moltes de les persones amb trets d’autisme es caracteritzen per presentar dificultats en la integració social i/o en la comunicació, així com en la identificació de les pròpies emocions, percepció del temps alterada i dificultats per organitzar-se i planificar-se així com poca capacitat de retenir instruccions verbals. Tot això fa que els costi més accedir a un lloc de treball i mantenir-lo, ja que no es poden desenvolupar òptimament en un entorn laboral que no estigui adaptat per a ells. Sovint la seva vivència a la feina és de patiment i els genera ansietat ja que es troben amb un nivell d’exigència molt alt i amb professionals poc preparats per tractar-los.

Les conductes que en algun moment poden tenir les persones amb TEA són resultat d’una sobrecàrrega emocional, i és molt útil que elles mateixes i les persones que hi conviuen o les atenen en siguin conscients. Si es fan les adaptacions necessàries i s’ensenya les persones amb TEA a tenir uns espais per poder apaivagar l’ansietat es pot augmentar considerablement el seu benestar emocional, l’èxit en les insercions laborals per la millora del rendiment i es poden reduir els problemes de comportament.

Amb aquest projecte, s’han començat a identificar una vintena de persones del centre especial de treball de les quals es tenen indicis de possibles trets TEA i es van derivant pel seu diagnòstic al Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SEMSDI) o a serveis psicològics privats.

El 2019 es va començar a fer formació sobre els trets que caracteritzen les persones amb TEA als professionals del centre especial de treball. En concret, es va començar a formar la Unitat de Suport a l'Activitat Professional (USAP). A continuació, a principis de l’any 2020, es van formar caps de producció, directors tècnics de producció i de qualitat, monitors de serveis industrials i formadors de capacitació. A causa de la pandèmia de la Covid-19 es va interrompre la formació de la resta de monitors, dels serveis de jardineria, neteja i cuina, i s’ha pogut reprendre aquest 2021.

Aquest any, un cop acabat el bloc de la formació teòrica, a partir del juny es farà una formació pràctica en què la formadora, els equips d’USAP i els monitors treballaran conjuntament els casos reals, es valoraran les adaptacions que s’han fet i s’establiran noves accions per millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

També s’han començat a implementar mesures als llocs de treball de les persones ja identificades perquè puguin treballar amb més comoditat i bon rendiment, com ara adaptar les jornades de treball per abaixar l’ansietat, fer cartells amb pictogrames sobre aspectes rellevants de la feina, proporcionar-los protecció pels sorolls, i formar-les en autoconeixement i gestió de les emocions perquè sàpiguen identificar quan es posen nervioses i puguin fer el canvi que els sigui útil per reconduir la situació. Cadascú troba la seva estratègia per descarregar la tensió i poder continuar la seva tasca amb normalitat: per algunes persones és sortir a caminar un moment, per d’altres anar uns instants a un lloc tranquil on es puguin calmar, i hi ha a qui li funciona poder escoltar música al lloc de treball.

Dins d’aquest projecte, aquest 2021 també es posaran en funcionament grups de suport a les famílies de l’entitat amb persones amb TEA. Seran grups dinamitzats per professionals de la USAP en què s’oferirà formació a les famílies i la possibilitat de compartir vivències.

Aquest projecte pot ser un punt de partida que es pot extrapolar a altres serveis de Sant Tomàs on també hi pot haver persones amb TEA i pot servir per contribuir a millorar la seva qualitat de vida.

Cal destacar que aquest projecte s’emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 8 i 10 de l’Agenda 2030, per promoure el treball digne per a tothom i per reduir les desigualtats, respectivament. Durant el 2020 va comptar amb finançament de la Diputació de Barcelona.

Cap comentari: