divendres, 26 d’octubre de 2012

L'Estel Tindrà nous equips informàtics gràcies a la Caixa
La Caixa ha atorgat una subvenció de 4.600 € a l’Estel per la compra d’equips informàtics la qual es destinarà essencialment a la compra d’ordinadors pels alumnes de l’etapa de Secundària i de Transició a la Vida Adulta.