dimarts, 28 de setembre de 2010

EL COMITÈ D'ÈTICA APLICADA JA ÉS UNA REALITAT

El pla estratègic de sant Tomàs per al període 2007-2012 contempla 10 objectius. Un dels més importants és cercar l’excel·lència, tant en els seus resultats orientats a les persones com en la gestió. Aquest objectiu, com la resta dels contemplats en el pla, es desgrana en un seguit d’accions, sis concretament, de les quals ara us vull destacar la creació d’un comitè d’ètica aplicada.

La inclusió d’aquesta acció dins del pla estratègic responia, i respon, a la necessitat de resoldre els interrogants que una entitat com la nostra, i per extensió totes aquelles que vetllen pel benestar de les persones, es planteja davant l’abordatge de problemàtiques on apareixen qüestions ètiques.

En aquest sentit, l’Associació Sant Tomàs ha estimat oportú encarregar a l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social (OEAIS) l’elaboració d’un programa d’assessorament que doni suport i guiï en tot el procés, la implementació de sistemes i procediments de detecció, anàlisi i resolució de les situacions i problemàtiques ètiques que afecten a usuaris i professionals de la nostra associació.

La primera acció ha estat constituir el Comitè d’Ètica Aplicada. El primer objectiu del Comitè és detectar quines són les qüestions i problemàtiques ètiques que s’han de millorar. És per això que en aquest mes que iniciem farem arribar una enquesta a tots els usuaris, familiars i professionals de l'Associació. Llavors es farà l'abstracció de les dades i es faran un seguit d'accions per millorar els punts dèbils que s'hagin detactat.