dijous, 1 de juliol de 2021

Se celebra l'Assemblea anual de socis 2021 de l'Associació de Sant Tomàs

Ahir dimecres 30 de juny es va celebrar per videoconferència l'Assemblea General Ordinària de Socis 2021 de l'Associació Sant Tomàs-PARMO. Per prudència es va celebrar telemàticament. Va comptar amb l'assistència de 70 socis, dels quals 63 tenien dret a vot i comptaven amb 222 delegacions de vot.

L'assemblea es va poder seguir des del portal web en què els socis i sòcies podien veure el desenvolupament de l'assemblea i alhora consultar l'ordre del dia, la documentació relacionada, les votacions i els resultats.


Portal de l'assemblea. Antoni Molas i Antoni Ramírez

L'assemblea va començar a les set del vespre amb l'aprovació de l'acta de l'assemblea de l'any anterior. Tot seguit, el president, Toni Ramírez, juntament amb el vicepresident primer, Bernat Prat, i el tresorer, Marc Mussons, van exposar els fets més destacats del 2020 i els principals projectes actuals i de futur. Es va projectar un vídeoresum de la memòria 2020, que es pot consultar a continuació.


Seguidament Mussons va explicar als socis la informació sobre el traspàs de serveis de l'Associació Sant Tomàs a la Fundació Sant Tomàs, i també va presentar els comptes del 2020. L'auditora, Dolors Oriol, va destacar el més significatiu dels comptes i va explicar que compten amb l'informe favorable per part dels auditors. Van ser aprovats pels assistents, així com el pressupost pel 2021 que es va presentar en el punt següent.

A continuació es va procedir a les votacions dels representants de les famílies de 5 serveis a la Junta Directiva, en concret del Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç Tris Tras i Centre de Desenvolupament Integral Espai Viu, del servei d'habitatge Clarella, del servei de lleure i esport Club CAR, del Centre de formació i inserció laboral Eina i del Centre Especial de Treball Tac Osona. Malgrat les incidències informàtiques que van demorar el procés de votació, aquestes es van poder realitzar amb total fiabilitat.

En l'elecció del representant del CDIAP Tris Tras i CDI Espai Viu es va presentar només un candidat, Joan Moreno, que va ser reelegit per 1 vot.

Joan Moreno

En l'elecció del representant del servei d'habitatge Clarella es va presentar només un candidat, Ramon Casasas, que va ser elegit per 5 vots.

Ramon Casasas

En l'elecció del representant del servei de lleure i esport Club CAR es va presentar només una candidata, Dolors Ramon, que va ser elegida per 29 vots.

Dolors Ramon

En l'elecció del representant del Centre de formació i inserció laboral Eina es van presentar dues persones candidates, Dolors Vidal i Xavier Casellas. Va resultar elegit Xavier Casellas amb 16 vots, Dolors Vidal en va obtenir 7.

Xavier Casellas

En l'elecció del representant del Centre Especial de Treball Tac Osona es van presentar dues candidates, Ester Arimany i Carme Guinovart. Va resultar elegida Carme Ginovart amb 40 vots, Ester Arimany en va obtenir 7.

Carme Ginovart

En el següent punt de l'ordre del dia es va sotmetre a consideració de l'Assemblea que les entitats que actualment formen part de la Junta de Sant Tomàs en representació de la societat civil quedin ratificades com a persones jurídiques, com permeten els estatuts, i, en conseqüència, d'ara endavant les persones representants que aquestes designin no és necessari que siguin ratificades per l'Assemblea. Aquest punt va ser aprovat pels assistents amb 172 vots a favor, 49 en contra i 55 en blanc.

Seguidament es va passar al torn de precs i preguntes. I a continuació Toni Ramírez va aprofitar per acomiadar-se com a president i membre de junta. Després de 21 anys a la junta i 12 com a president va comentar que marxa "satisfet de veure que l'entitat està ben viva, en una bona situació econòmica i plena de projectes per continuar la nostra missió". També va esmentar alguns dels projectes que s'han dut a terme durant la seva presidència i va agrair als professionals la seva tasca i dedicació; també va agrair el suport dels voluntaris que tant ajuden a l'entitat de manera altruista, de les famílies de l'entitat per tot el suport i en especial a les famílies del Club CAR, el servei que ha representat aquests anys.

També va voler donar les gràcies als socis, a les empreses i institucions i als membres de junta pel suport i dedicació. Finalment es va acabar dirigint a la nova junta tot esmentant que potser tindran punts de vista diferents, però que el que és important és escoltar-se i buscar la bona entesa i el consens per seguir millorant la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca, i de les seves famílies.

Es poden consultar els resultats de les votacions aquí

L'assemblea es va donar per acabada poc abans de les 12 de la nit.