dilluns, 14 de juny de 2021

L'Assemblea de socis 2021 es farà el 30 de juny per videoconferència

L’Assemblea General Ordinària de Socis 2021 de l’Associació Sant Tomàs-PARMO se celebrarà el dimecres 30 de juny de 2020 per videoconferència. La Junta Directiva ha acordat que l’Assemblea se celebri a distància per prudència a causa de la situació sanitària. Aquesta possibilitat es va introduir als Estatuts en la darrera assemblea, per preveure com actuar en situacions extraordinàries com la que estem patint amb la pandèmia de la Covid-19.

Per participar a l'assemblea els socis i sòcies podran entrar a partir de dimarts 15 de juny a la mateixa plataforma que vam fer servir l’any passat: assemblea.santtomas.cat, on també hi haurà tota la documentació (comptes del 2020, pressupost pel 2021, acta del 2020...).

L’ordre del dia contempla l'informe del president, la informació sobre el traspàs de serveis de l'Associació Sant Tomàs a la Fundació Sant Tomàs, la presentació dels comptes del 2020 i del pressupost per al 2021, i l'elecció dels representants de les famílies i tutors de les persones ateses en cinc dels serveis de Sant Tomàs: Tris Tras (i Espai Viu), Servei d’habitatge Clarella, Club CAR, Eina i Tac Osona. Només els socis actius de casdascun d'aquests serveis podran elegir el representant del servei on sigui atès el seu familiar, o bé delegar el seu vot a un altre soci actiu que també tingui dret a votar el representant del mateix servei.

Les delegacions de vot caldrà presentar-les presencialment a les oficines centrals (C. Sot Pradals, 7, Vic, departament d'Administració) o bé per e-mail a socis@santtomas.cat només en cas de signatura digital, fins al dia 28 de juny a les 14 hores, i no s'admetran passat aquest termini. A la plataforma hi ha un model orientatiu per delegar el vot i les instruccions per fer la delegació.


Pàgina de benvinguda de la plataforma de l'assembkea