divendres, 30 de juny de 2017

Se celebra l'Assemblea General de socis de Sant Tomàs 2017


Ahir dijous, 29 de juny, a l'Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de Vic, es va celebrar l’Assemblea Ordinària i Extraordinària de socis de l’Associació Sant Tomàs-PARMO 2017, amb una participació, entre socis presents i representats, de 68 persones.


Imatge de l'Assemblea 2017

En l’Assemblea es va elegir per votació el representant dels familiars i tutors de les persones ateses al CDIAP Tris Tras (que inclou Espai Viu) a la junta de l’Associació i al patronat de la Fundació. Va resultar elegit Joan Moreno, que va obtenir 12 dels 14 vots emesos. 

En un altre punt de l’ordre del dia, es va presentar l’informe del president en relació a 2016. Antoni Ramírez va explicar el més destacat de l’any així com les principals magnituds de l’entitat, que es resumeixen en el següent: Sant Tomàs té 2.054 socis, atén 1.784 persones, compta amb una plantilla de 695 treballadors, dels quals 282 amb alguna discapacitat, té 176 voluntaris i dóna suport a 91 persones que treballen a l'empresa ordinària. Les principals xifres i tota l’activitat del 2016 queda recollida en la memòria anual, que es va lliurar als socis assistents a l’assemblea i que es pot consultar en aquest enllaç

Una part de l’exposició es va aturar en la celebració dels 50 anys de Sant Tomàs. Ricard Aceves, director general de Sant Tomàs, va fer un repàs dels actes que s’han fet en el marc de la programació del 50è aniversari i els actes que hi ha previstos fins a finals d’any. Es va posar un èmfasi especial en el gran acte de celebració que vam viure el 28 de maig, i es va presentar el vídeo sobre l’espectacle “La Xarxa Humana” amb la Fura dels Baus, on els protagonistes van ser usuaris i treballadors de Sant Tomàs. El podeu veure al canal de Youtube de Sant Tomàs. 

Foto guanyadora del concurs d'Instagram #50anysSantTomàs, d'Albert Alemany 

En l’Assemblea també es va presentar la liquidació dels comptes de l’exercici 2016, que es varen aprovar per unanimitat, així com el pressupost per al 2017, que també va ser aprovat amb el vot de tots els assistents.

En un altre punt de l’ordre del dia, el secretari de l’entitat, Antoni Molas, va explicar la situació de la Fundació Sant Tomàs, que es va constituir davant notari el 28 de desembre de 2016 i es va inscriure al registre del Departament de Justícia de la Generalitat amb data 30 de desembre. El número de registre definitiu es va obtenir el març de 2017. Des d’aleshores ha començat el procés de traspàs dels elements de l’associació a la Fundació, que s’anirà fent dins d’un termini de 3 anys des de la constitució.

El secretari també va explicar que s’ha dut a terme el canvi en els estatuts de l’Associació aprovat en l’assemblea de l’any passat segons el qual els familiars i tutors de les persones ateses per cada servei són els que escullen el representant del seu servei a la junta de Sant Tomàs. També es van sotmetre a votació dos altres canvis per adequar els estatuts de l’Associació als de la Fundació, i tots dos van ser aprovats per unanimitat.

En acabar l’Assemblea, es va servir un pica-pica elaborat per la Cuina de Sant Tomàs.