dimarts, 29 de novembre de 2016

TAC Osona col·labora en la restauració de basses al Parc del Castell de Montesquiu

TAC Osona ha format part de l’equip de treball encarregat de la restauració de les basses del Parc del Castell de Montesquiu. Concretament, ha dut a terme la impermeabilització de les basses, la instal·lació de tanca de fusta perimetral, la neteja de les cunetes existents, la creació de l’escullera de blocs de pedra en el punt d’entrada d’aigua i la replantació amb planta autòctona en diverses basses del Parc, així com la reconstrucció de l’abeurador de la font de l’Obi.

Aquestes accions formen part del pla d’actuacions que es desenvolupen en el marc del “Conveni de Col·laboració entre la Caixa d’Estalvis i Pensions i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Pla de Gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona”.

El Parc del Castell de Montesquiu inclou prop de les 600 hectàrees dins de les quals hi ha multitud d’itineraris i elements d’importància ecològica, ambiental i paisatgística. Alguns d’aquests elements són les basses, fonts i altres zones humides presents en diferents punts del Parc que aporten biodiversitat, integració ambiental i recursos hídrics per a la fauna. Aquests elements però són escassos dins del parc pel què es considera de vital importància la seva preservació i fomentar així el seu bon estat ecològic i ambiental. A més, són elements que aporten recursos hídrics als ramats que hi pasturen, promovent així aquesta activitat també molt important per al manteniment natural del Parc.

Amb el “Pla d’actuacions per a la restauració d’àrees degradades” es pretén donar valor a les infraestructures relacionades amb l’aigua existents mitjançant la seva restauració. Alhora, s’afavoreixen la presència de basses i/o abeuradors com a hàbitats humits aptes per a diverses espècies d’amfibis d’alt valor ecològic.

L’objecte d’aquesta proposta es basa doncs en l’adequació d’aquests elements a fi de millorar el seu funcionament, la seva integració dins del parc i la seva compatibilitat amb l’ús ramader. Mitjançant les diferents actuacions es vol evitar la colmatació natural de les basses, els processos d’eutrofització en l’aigua i la introducció d’espècies foranes, entre altres fenòmens.

En el cas de les basses s’han dut a terme actuacions d’impermeabilització per tal que siguin operatives durant més temps, que disposin d’aigua de manera permanent, que siguin aptes per l’ús per part de la fauna, i que aportin un valor paisatgístic afegit al Parc. Així mateix també es proposa l’adequació d’abeuradors per a l’ús per part dels ramats presents al parc per tal de potenciar la ramaderia i els valors paisatgístics i socials.