divendres, 9 d’octubre de 2009

UN PROJECTE DEL CET TAC-OSONA GUARDONAT PER LA CAM

El dimarts 6 d’octubre la CAM va fer entrega del premi CAM INTEGRA valorat en 12.000€ al Centre Especial de Treball Tac-Osona pel projecte NOVA ESTRATÈGIA WIN TO WIN: xarxes d’enclavaments laborals en l’entorn rural.

Les bases per atorgar el premi estipulaven que els projectes havien de ser pels col·lectius de persones amb discapacitat física, sensorial, psíquica i amb malalties mentals, a més de tenir una tipologia emmarcada en dispositius d’inserció i intermediació laboral, intervenció en Centres Especials de Treball, intervenció en Empreses d’Inserció laboral, formació pre-laboral vinculada a processos d’inserció laboral efectiva, treball amb suport i enclavaments laborals.

El projecte pel qual el Tac-Osona ha estat premiat, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com la seva integració social i laboral a través dels llocs de treballs en enclavaments. En aquest projecte s’ha fet un especial èmfasi a les persones que per precarietat de transport els resulta difícil o impossible treballar.

Gràcies a l’aportació econòmica de la CAM, s’aconseguirà una millora en la conservació i l’ampliació dels diferents llocs de treball que permeten l’increment de capacitats i competències dels treballadors amb algun tipus de discapacitat. Aconseguint una feina en un entorn normalitzat, amb l’avantatge de les ajudes necessàries.

El component innovador del projecte del Tac-Osona rau en la descentralització dels serveis del Centre Especial de Treball amb la corresponent millora de la integració a la societat en l’àmbit laboral.
La dotació econòmica del premi es destinarà a consolidar i dotar de més recursos la xarxa d’enclavaments laborals del Centre Especial de Treball, cercant també més conscienciació dels empresaris i de la població de la comarca.