dijous, 18 de desembre de 2014

Resultats de les enquestes de Satisfacció del Club Car


Durant els dos últims anys, des del Club Car, quan s'entrega la butlleta de preinscripció als participants per a la nova temporada de lleure i esport, també es demana que es respongui un qüestionari de satisfacció per tal de valorar la temporada ja acabada.

Aquest consta d'una escala de valoracions de l’1 al 5 (1=molt malament, 5=molt bé) on les famílies i els usuaris poden indicar el seu nivell de satisfacció envers les activitats realitzades en la temporada anterior.

L'objectiu de les enquestes és conèixer per tal de seguir millorant el servei que s'ofereix any rere any.

Els resultats obtinguts són:

La mitjana del grau de satisfacció de les diferents activitats és similar a les dues temporades,
Satisfacció 2013 = 78% 2014 = 79%


  

Participació:

Respecte l’any passat s’han recollit un nombre més elevat de qüestionaris:
Participació 2013 - 51/85 = 60% 2014 - 77/107 = 72%Agrair a tothom que ha fet arribar les enquestes respostes i animar als que no ho han fet per tal que ho puguin fer en properes ocasions.