dimarts, 13 d’abril de 2010

EL GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI DEL PROTECTORAT DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS D'UTILITAT PÚBLICA

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Protectorat de fundacions i associacions d’utilitat pública. El nou text integra les funcions del Protectorat, l’òrgan de l’administració encarregat de donar suport i assessorament a les fundacions i de desenvolupar funcions de registre i de supervisió.

Així, la nova llei regularà els instruments de control del Protectorat, que ha de garantir tant el compliment de la voluntat fundacional i les disposicions legals i estatutàries, com el bon ús dels recursos que sovint s’hi destinen mitjançant els ajuts i les subvencions públiques, així com les donacions o les aportacions periòdiques dels ciutadans.

El nou text incorpora mesures per potenciar la transparència d’aquestes entitats, com ara la d’informar de l’acumulació de càrrecs en els seus òrgans de govern o el foment de l’elaboració de balanços socials perquè la ciutadania pugui saber si s’estan complint les finalitats fundacionals.

D’altra banda, i atès que la Generalitat té la competència per declarar la utilitat pública d’aquelles associacions que compleixin els requisits per gaudir d’aquest règim, el nou text introdueix una nova funció del Protectorat, de manera que farà les funcions de supervisió, suport, dipòsit de comptes i seguiment.