dimarts, 9 de juny de 2009

SERVEI VOLUNTARI EUROPEU-PROGRAMA JUVENTUT EN ACCIÓ

El passat 24 d’octubre de 2008 l’Agència Nacional Española va aprovar la Manifestació d’Interés acreditant a l’Associació Sant Tomàs(PARMO), concretament al Centre Riudeperes, com organització/centre d’acollida , en el marc de l’Acció 2, Servei Voluntari Europeu, del programa Joventut en Acció.
En aquesta Manifestació d’Interés es va indicar que el punt de contacte és l’Entitat Mancomunitat La Plana, com a organització de coordinació.
Aquesta Manifestació d’Interés és vàlida fins a 24 d’octubre de 2011.
El Centre Riudeperes va presentar la sol·licitud a la primera convocatòria a 1 de febrer de 2009. Aquesta va ser acceptada i des del 14 de maig de 2009 Riudeperes ja té voluntari europeu: l’Andrea Tonetto. L’Andrea estarà al Centre fins a finals d’any realitzant tasques de voluntariat.

El Servei Voluntari Europeu (SVE) es recolza en el treball voluntari transnacional dels joves. El seu objectiu és desenvolupar la solidaritat i promoure la tolerància entre els joves, per tal de reforçar la cohesió social dins la Unió Europea.
El SVF és, en definitiva, un servei “d’aprenentatge” a través del qual, mitjançant les experiències d’aprenentatge no formal, els joves voluntaris milloren o adquireixen competències pel seu desenvolupament personal, educatiu i professional, així com per la seva integració social. Els elements d’aprenentatge consisteixen en una definició mútuament acordada dels resultats esperats de l’aprenentatge, els processos i mètodes, la certificació de les competències i els coneixements adquirits, la participació del voluntari en el cicle de formació del Servei Voluntari Europeu(SVE) i la prestació d’un suport continuat no només en les tasques i activitats del servei, sinó també un suport lingüístic i personal.

Des del Centre Riudeperes i de l’entitat Sant Tomàs donem la benvinguda a l’Andrea, i esperem que la seva estada entre nosaltres sigui del tot satisfactòria.