dilluns, 1 de setembre de 2008

ESFONDRAMENT D'UNA PART DE LA TEULADA DE L'ANTIC MONESTIR


El passat mes de juliol la coberta d'una nau lateral del monestir de Sant Tomàs va patir un esfondrament que va fer necessària una intervenció urgent a fi i efecte d'evitar majors desperfectes en l'immoble. Des del gener s'estaven duent a terme les obres de rehabilitació i consolidació de la nau principal del monestir, però encara no s'havia fet cap actuació a la nau lateral. Aquest fet ha obligat a accelerar els treballs de reparació de la teulada, i és per aquesta causa que aquest mes de setembre els usuaris del centre ocupacional hagin hagut de tornar a ocupar les antigues instal·lacions, fet que es prolongarà durant el temps que durin les obres.