dilluns, 20 de maig de 2019

Persones de Sant Tomàs participen a les sessions d’activitat física organitzades pels alumnes de l’Institut de Gurb

Aquest maig, els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut de Gurb han organitzat tres sessions d’activitat física dirigides a la resta d’alumnes de la classe, on també han participat un grup de persones ateses al Centre Ocupacional de Sant Tomàs.Les sessions formades per les activitats que els alumnes dins la Unitat Didàctica "Què fem?" havien d’organitzar i planificar es van realitzar el 2, 3 i 9 de maig.La col·laboració ha estat molt beneficiosa per ambdues parts. Per una banda, aquest tipus d’iniciatives fomenten la inclusió de les persones ateses a Sant Tomàs a la comunitat, practicant l’esport amb gent nova i interactuant amb ells de manera directa; per altra banda, permet emergir detalls, actituds i personalitats en els alumnes que ajuden a encaminar-los a l’hora d’escollir futurs estudis, sobretot aquells relacionats amb el tracte personal.La valoració per ambdues parts ha estat molt satisfactòria, sobretot veient-ne els resultats i pel fet de tractar-se d’una proposta innovadora, sense cap referent previ.