dimecres, 8 de maig de 2019

Assemblea anual del Centre Ocupacional de Calldetenes

El 6 de maig es va fer l’Assemblea anual del Centre Ocupacional de Calldetenes. Entre d’altres temes tractats, es va parlar del Consell de Participació de Centre i de quines són les seves funcions, es van explicar les reunions que s’han portat a terme, qui en forma part, les propostes i idees que hi ha hagut, i també es va aprofitar per informar a tothom del canvi de representant.

També es va fer un balanç del que ha estat el 2018 al Centre Ocupacional, amb un resum de totes les feines que s’hi han estat fent, de les activitats i els projectes més destacables, i també es va fer esment dels diferents premis aconseguits.

 
 
 
 
 

Cap comentari: