dimarts, 21 de maig de 2019

Comissió mediambiental de l’Àrea social i educativa de Sant Tomàs

Els serveis que formen part l’Àrea social i educativa de Sant Tomàs es van marcar com a objectiu pel 2019, per potenciar el treball tranversal entre ells, que les comissions mediambientals de cadascun dels centres treballessin de forma conjunta. Així, cada servei va escollir una persona per formar part de la comissió mediambiental de l’àrea, que es reuneix quadrimestralment. El 16 de maig va dur a terme una de les seves reunions.


En aquesta comissió, es comparteixen, treballen i adopten els objectius i les bones pràctiques relacionats amb la gestió ambiental dels centres, indicats en el compromís amb el medi ambient de Sant Tomàs, per tal d’integrar criteris de desenvolupament sostenible, garantir la gestió adequada de recursos i dels seus residus, millorar l’eficiència energètica i minimitzar tant com sigui possible l’impacte ambiental que es pot generar en cadascuna de les activitats i dels serveis, donant compliment a totes les disposicions legals vigents i altres normatives que s’han subscrit voluntàriament.

També es treballa per a poder suggerir els temes de les noves campanyes destinades a conscienciar en l’àmbit de medi ambient adreçades als diferents grups d’interès de l’entitat (personal, persones ateses, alumnes, famílies...).