dijous, 4 de desembre de 2008

PROGRAMA JUVENTUT EN ACCIÓ - SERVEI VOLUNTARI EUROPEU

La “Agencia Nacional Española del programa Juventud en Acción” va aprovar, amb data de 24 d’octubre de 2008, la Manifestació d’Interés acreditant a l’Associació Sant Tomàs -PARMO, concretament al Centre Riudeperes, com organització/centre d’acollida , en el marc de l’Acció 2, Servei Voluntari Europeu, del programa Juventut en Acció.

En aquesta Manifestació d’Interès s’indica que el punt de contacte és l’Entitat Mancomunitat La Plana, com a organització de coordinació, i que la seva validesa es prolonga fins el 24 d’octubre de 2011. La primera convocatòria a la qual el Centre Riudeperes pot presentar-se és la de 1 de febrer de 2009; si fos acceptada seria a partir del maig de 2009 que s’iniciaria el programa de voluntariat europeu.

El Servei Voluntari Europeu (SVE) es recolza en treball voluntari transnacional dels joves. El seu objectiu és desenvolupar la solidaritat i promoure la tolerància entre els joves, per tal de reforçar la cohesió social en la Unió Europea. Promou la ciutadania activa i la comprensió mútua entre els joves. És un servei “d’aprenentatge” en el que , mitjançant les experiències d’aprenentatge no formal, els joves voluntaris milloren o adquireixen competències pel seu desenvolupament personal, educatiu i professional, així com per la seva integració social. Els elements d’aprenentatge consisteixen en una definició mútuament acordada dels resultats esperats de l’aprenentatge, els processos i mètodes, la certificació de les competències i els coneixements adquirits, la participació del voluntari en el cicle de formació del Servei Voluntari Europeu (SVE) i la prestació d’un suport continuat no només en les tasques i activitats del servei, sinó també un suport lingüístic i personal.