dilluns, 20 de febrer de 2017

Es presenta la prova PACBAL, promoguda per l’escola L’Estel

El passat 14 de febrer, a la Casa del Mar de Barcelona, es va fer l’acte de presentació del PACBAL, la Prova d’Avaluació dels Components Bàsics de l’Aprenentatge de la Lectura, promogut per l’escola L’Estel de Sant Tomàs i que té per objectiu apostar per a la millora de la competència lectora de tots els alumnes.

La benvinguda de l’acte va anar a càrrec de la Carme Ortoll, directora general d'infantil i primària del Departament d'Ensenyament; seguidament la Mercè Esteve, subdirectora general d’ordenació i atenció a la diversitat del Departament d’Ensenyament, va parlar de l’escola inclusiva al sistema inclusiu, així com del nou decret d’inclusió. També va presentar el PACBAL i el Projecte FET (Fem una Escola per Tots) com un exemple del que es proposa en el nou decret. Des del Departament es va fer un reconeixement explícit de la qualitat de la feina feta pels professionals de l’Estel, i molt especialment en Josep Font com a ànima del projecte.


Des de fa uns anys l’Escola L'Estel ha estat treballant amb diferents escoles de la ciutat de Vic i d’arreu de Catalunya per millorar els resultats educatius en l’àmbit de la lectura i afavorir l’èxit escolar de tots els alumnes. En aquesta línia s’ha creat una prova per avaluar els alumnes en els diversos components que estan associats al domini de la lectura. És una prova que, actualment, es pot aplicar a P5, 1r i 2n de primària. El seu objectiu principal és identificar aquells alumnes que, d’acord amb uns criteris de tall, estan en la norma del curs o necessiten un suport addicional o substancial. És una prova especialment dissenyada per ajudar a les escoles i als alumnes a tenir èxit en l’aprenentatge de la lectura i té un enfocament essencialment preventiu i educatiu.

Durant l’acte, Josep Font, antic director de l’Escola L'Estel i impulsor del projecte, Montse Castells Clota i Dolors Ramon Rovira, mestres d’aquesta mateixa escola i impulsores també d’aquest nou sistema, van explicar com l’aprenentatge de la lectura és un dels punts importants per determinar el fracàs o l’èxit dels alumnes.


L'acte va finalitzar amb la intervenció de Vinyet Estalella, directora de l’escola Santa Caterina de Siena de Vic, i Rosa Vizcaino, cap d’estudis de la mateixa escola, que van explicar la seva experiència com a centre participant des dels inicis del projecte en relació a la millora de la competència lectora.

Aquesta prova ha estat validada gràcies a la cessió d’aquesta per part de L’Estel; així com, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Vic i del Departament d’Ensenyament, el qual s’ha compromès a posar-la al servei de totes les escoles de Catalunya.