dijous, 1 d’octubre de 2020

Se celebra per videoconferència l'Assemblea anual de socis 2020 de l'Associació de Sant Tomàs

Ahir dimecres 30 de setembre es va celebrar per videoconferència l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de Socis 2020 de l’Associació Sant Tomàs-PARMO. A causa de la pandèmia de la COVID-19 es va fer per primer cop telemàticament. Va comptar amb una participació de 81 socis, amb 46 persones connectades que comptaven amb 35 delegacions de vot.

L'assemblea es va poder seguir des del portal web creat per l'ocasió en què els socis en el mateix entorn podien veure el desenvolupament de l'assemblea i alhora consultar l'ordre del dia, la documentació relacionada, les votacions i els resultats. Va discórrer amb força normalitat, llevat d'alguna incidència tècnica.

Portal de l'assemblea. Antoni Molas i Antoni Ramírez

L’assemblea va començar a les set del vespre amb l'aprovació de l'acta de l'assemblea de l'any anterior. Tot seguit, el president, Toni Ramírez, va presentar la feina feta el 2019 i els projectes actuals i de futur. Es va projectar un vídeoresum de la memòria d'activitats, que es pot veure a continuació.


Després el tresorer, Marc Mussons, va explicar als socis la informació sobre el traspàs de serveis de l'Associació Sant Tomàs a la Fundació Sant Tomàs, i també va presentar els comptes del 2019. L'auditora, Dolors Oriol, va destacar el més significatiu dels comptes i va explicar que compten amb l'informe favorable per part dels auditors. Van ser aprovats pels assistents, així com el pressupost pel 2020 que es va presentar en el punt següent.

Marc Mussons

Tot seguit el director general de Sant Tomàs, Ricard Aceves, el següent punt de l'ordre del dia va exposar l'impacte que ha tingut la Covid-19 a l'entitat i tot el que s'ha fet per gestionar la situació. 

Ricard Aceves

En el següent punt de l'ordre del dia el secretari, Antoni Molas, va presentar a l'assemblea les modificacions dels Estatuts de l'associació, que van ser aprovades. Es va aprovar incloure la possibilitat de fer reunions de junta i assemblees per videoconferència, establir que els socis amb dret a vot han de tenir una antiguitat mínima de sis mesos i estar al corrent de pagament, i també es va aprovar passar de 5 a 6 els representants de la societat civil a la junta. 

Antoni Molas i Antoni Ramírez

Precisament en el punt següent van ser ratificats per l'assemblea els dos representants de la societat civil a la junta a proposta de la junta, que són en Cristóbal Colón, president de la Fageda, i la Mercè Generó, gerent d'Osonament. Són dues persones de gran vàlua professional com personal, i amb una gran sensibilitat social que de ben segur que enriquiran l'entitat. El president els va donar la benvinguda i els va agrair la seva voluntat de sumar-se al projecte de Sant Tomàs.

Cristóbal Colón

Mercè Generó

En el punt de l'ordre del dia relatiu a temes de junta també va ser ratificada per part de l'assemblea la vigència dels càrrecs dels membres de junta, que calia fer a requeriment del Departament de Justícia de la Generalitat. 

En els següents punts de l'ordre del dia van ser elegits els representants a la junta de les famílies de l'Estel i del Centre Riudeperes. El president va agrair als vocals sortints, Joan Codinachs, en representació de l'Estel, i Ester Pou, en representació de Riudeperes, la seva dedicació a la junta de l'entitat els darrers anys. 

Pel que fa a l'elecció, només s'havia presentat un candidat en cadascun dels serveis, i van resultat elegits pels socis amb tots els vots a favor. En representació de les famílies l'Estel va ser elegit Jordi Sala i Pastallé, i en representació de les famílies del Centre Riudeperes va ser elegida Maria Carme Bover. Tots dos es van adreçar a l'assemblea per manifestar el seu desig de treballar per l'entitat i per vetllar per les famílies dels seus respectius serveis. El president els va donar la benvinguda a la junta i els va emplaçar a la propera reunió de junta amb l'esperança que sigui presencial. 

                                  
M. Carme Bover

Jordi Sala

En el torn de precs i preguntes hi va haver la intervenció del socis Josep Casanova per agrair que el servei de Respir i SAD estigui representant a la junta per part del representant del Tris Tras i Espai Viu, ja que segons ell és una manera de reconèixer la tasca d’aquest servei, que és molt important per a les famílies que l’utilitzen.

Sense més aspectes per tractar es va donar per acabada l'assemblea a les nou del vespre.

Cap comentari: