dimarts, 26 de setembre de 2017

L’Espai de Reflexió Ètica de Sant Tomàs publica un article a la revista Bioètica & Debat


L’Espai de Reflexió Ètica en Serveis d'intervenció Social de Sant Tomàs (ERESS) va publicar un article a la revista Bioètica & Debat que publica l'Institut Borja de Bioètica, de la Universitat Ramon Llull. L'article es basa en un cas pràctic referent a l'ús de càmeres de videovigilància en un servei d'acolliment residencial. Així, s'exposa la identificació del conflicte ètic, la deliberació per part de l'ERESS de l'entitat, la resolució i les recomanacions que es fan al servei que presenta la consulta. Aquest és un cas pràctic similar a les múltiples i diverses consultes que arriben a l'ERESS des dels diferents serveis de l'entitat i és una satisfacció poder-lo compartir en una revista de prestigi en el camp de l'ètica.

Ester Busquets, directora de la revista i assessora de l'ERESS Sant Tomàs, va proposar a l'ERESS la col·laboració amb la revista a partir d'un cas pràctic. L'ERESS de Sant Tomàs, constituït el 2015, té per objectius contribuir a l'anàlisi de qüestions de caràcter ètic i promoure els valors als diferents serveis de l'entitat amb la finalitat de millorar la qualitat de l'atenció a les persones. Per aquest motiu, la col·laboració amb la revista Bioètica & Debat ha estat molt positiva i enriquidora. L'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull (IBB) és el primer centre de bioètica d'Europa, amb 40 anys de trajectòria en el camp de la docència i investigació d'aquesta disciplina. Els principals objectius de l’IBB són analitzar els problemes ètics promovent el diàleg com a metodologia de treball i difondre els resultats en publicacions especialitzades, la formació en bioètica i fomentar la investigació i prestar assessorament a noves iniciatives en bioètica.