dijous, 27 d’octubre de 2016

S’avança cap a la creació de la nova Fundació Sant Tomàs

La comissió que tenia l’encàrrec de l’Assemblea de socis del 22 de juny passat de redactar els estatuts de la nova Fundació Sant Tomàs ha acabat la seva feina. D’aquesta manera, s’avança cap a la creació de la Fundació en compliment de l’acord de la darrera Assemblea.

Dilluns passat, la Junta Directiva va rebre la proposta d’estatuts que li va lliurar la comissió redactora. La comissió tenia l’encàrrec d’elaborar els estatuts per la Fundació en un termini de quatre mesos des de la celebració de l’Assemblea i ha dut a terme amb èxit la tasca que tenia encomanada, per la qual cosa ha rebut la felicitació de la Junta.

En la reunió del mes de novembre, la Junta té previst aprovar els estatuts de la Fundació Sant Tomàs. Aleshores es presentarà la sol·licitud d’inscripció de la Fundació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En acabar els tràmits legals i administratius, els estatuts seran consultables en la pàgina web de Sant Tomàs.

La comissió redactora ha estat formada per tres membres nomenats per la Junta, tres membres familiars de diferents serveis, i ha comptat amb el suport d’un assessor extern en el tram final del procés. Es va constituir amb data 1 de setembre i ha dut a terme la seva tasca fins al 20 d’octubre.

La nova fundació integrarà els serveis educatius, assistencials, transversals i la protecció del patrimoni de Sant Tomàs, i, alhora es mantindrà l’Associació per la vida associativa, activitats lúdiques, participatives i socials i l’actuació transversal en la relació entre les famílies, segons es va aprovar en l’Assemblea del juny passat.

Imatge de l'Assemblea del juny passat