dijous, 25 de juny de 2015

L'Assemblea Ordinària de Socis de l’Associació Sant Tomàs-PARMO de l’any 2015 se celebrarà el 2 de juliol de 2015

El proper dijous 2 de juliol de 2015, a les 20:00h es celebrerà l’Assemblea Ordinària de Socis de l’Associació Sant Tomàs - PARMO de l’any 2015 a la Sala d’Actes de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, Rambla Hospital núm. 11 de Vic.

L’Assemblea Ordinària transcorrerà d’acord amb l'ordre del dia següent:
  • 20:00 Constitució de l’Assemblea General Ordinària i lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 03/07/2014.
  • 20:20 Presentació i lectura de l’informe del Sr. President. 
  • 20:45 Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost i els comptes de 2014. 
  • 21:10 Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost general de l’Entitat per a l’exercici 2015. 
  • 21:30 Renovació estatutària dels membres de la Junta Directiva. En aquesta assemblea s’escolliran, per part dels socis amb dret a vot (actius i col·laboradors), els representants dels pares/mares/tutors a la Junta Directiva de l’Associació dels següents serveis: 1) Eina 2) CET Tac Osona 3) Centre Riudeperes 4) Servei d’Habitatge Clarella 5) CAR.
  • 22:00 Precs i preguntes.

Al final de l’Assemblea s’oferirà un refrigeri servit per La Cuina de Sant Tomàs.

Els agraïm el suport que presten a l’Associació i els esperem a l’Assemblea de Socis!