dijous, 9 de gener de 2020

Jo genero, jo reciclo!

Sant Tomàs engega a la nau de Vic una campanya per millorar el reciclatge


El 2020 ha començat a les instal·lacions de Sant Tomàs a Vic amb la posada en marxa de la campanya per millorar el reciclatge “Jo genero, jo reciclo!” .

Per aquest motiu, els treballadors i les treballadores quan han tornat als seus llocs de treball aquest gener han trobat alguns canvis que s’han implantat per tal d’aconseguir reciclar millor i augmentar el volum de deixalles reciclades correctament.

La imatge de la campanya ha estat creada gràcies a la col·laboració de diferents treballadors i treballadores, que s’han fotografiat llençant residus a la paperera pertinent.Tot el personal s’ha trobat aquests cartells a la porta dels despatxos, i també l’ha rebut per correu electrònic amb la comunicació d’inici de la campanya amb el plànol d’ubicació de les papereres per saber on pot llençar cada cosa.

En concret el que s’ha fet ha estat reubicar i reduir les papereres de rebuig, que han desaparegut de pràcticament tots els despatxos. A més, s’han identificat les papereres amb bosses de diferents colors: blanc (paper), blau (plàstic lleuger), vermell (llaunes), groc (orgànica), negre (rebuig), per facilitar el correcte reciclatge. I s’han posat rètols informatius a les papereres per trobar amb facilitat a quina paperera s’ha de llençar cada tipus de residu.

A la majoria de despatxos s’hi ha posat papereres de paper, i en diferents punts de la nau, en concret al menjador i als despatxos de jardineria de la planta baixa, i al menjador i a la recepció de la primera planta, s’hi ha distribuït punts de reciclatge de diferents materials.

D’aquesta manera també es vol fomentar que les persones es moguin del seu lloc de treball per anar a llençar les deixalles, a fi que això també pugui contribuir a estar més actius, reduir el sedentarisme i fer salut, en definitiva.

A més, també s'han implementat algunes mesures per reduir l’ús de plàstic. En concret, s'han fet accions com ara canviar els gots de plàstic pels de cartró en les màquines de cafè o bé en les reunions o quan es reben visites s'ofereix l'aigua en gerres i gots de vidre en lloc de fer servir gots de plàstic o ampolles d’aigua de plàstic.

Si la campanya funciona s’implantarà en altres centres de Sant Tomàs.

Entre tots, millorem el planeta amb petits gestos!