dimecres, 20 de maig de 2015

Reunió anual del Consell de Participació del Centre Riudeperes


El passat divendres 8 de maig va tenir lloc la reunió anual del Consell de Participació del Centre Riudeperes. El primer punt de l’ordre del dia va ser la renovació del consell anterior que, per primera vegada es va constituir amb la representació de quatre persones residents i no dels seus representants legals, tal i com havia estat durant els anys anteriors.

La reunió va ser molt participativa i ben valorada per part de tots els participants: representants de les persones residents, de les famílies, dels professionals i de l’administració.