dimecres, 20 de maig de 2015

Reunió anual de famílies del Centre Ocupacional

El passat dissabte 16 de maig 60 persones van participar a la reunió de famílies del Centre Ocupacional (CO) de Manlleu. A la reunió, emmarcada en la temàtica “Avançar cap a un model de qualitat de vida”, es va exposar les diferents accions que s’han anat realitzat al CO des d’un model de planificació centrat en la persona (PCP). Tot i que el CO no té implementat un model de PCP, si que al llarg d’aquests últims anys està treballant per fer aproximacions cap a aquest model basant en les preferències i valors personals de les persones, amb la finalitat d’empoderar i implicar a la persona usuària en el funcionament general del centre.

Des del CO també es va posar èmfasi en els diferents projectes socials compartits que s’estan desenvolupant entre diversos agents del territori per tal de, crear espais que promoguin la integració, el desenvolupament personal i la consciència social a més de motivar que la persona sigui solidària i útil en el teixit social.

Finalment, es va fer una breu pinzellada en les accions i reptes del CO donant importància a la necessitat d’incorporar a les famílies en el procés, ja que aquestes són una part valuosa d’aquesta xarxa de suport perquè la persona amb discapacitat assoleixi més control de la seva vida.

La reunió va concloure amb l’obsequi d’una planta a cada família, convidant així de manera metafòrica a compartir noves oportunitats i nous projectes de vida.