dimarts, 13 de maig de 2014

L'Associació Sant Tomàs i l'Agrupació de Sords signen un conveni

El passat dia 17 de març l’Associació Sant Tomàs i l’Agrupació de sords de Vic i comarca van signar un conveni per a la millora de la gestió i prestació dels serveis d’interpretació en llengua de signes catalana (LSC).

Es podran beneficiar d’aquesta acord els usuaris amb sordesa de Sant Tomàs i aquells que fan servir la LSC com a sistema augmentatiu de comunicació.  El conveni,  signat pel president de Sant Tomàs, Toni Ramírez i el president de l’Agrupació de sords, David Puigsasllosas, facilitarà també la formació en aquest àmbit dels professionals de Sant Tomàs. El suport de l’ASVIC a l’entitat es podrà concretar en actuacions en persones adultes, en joves i nens i en infants atesos al recurs d’atenció precoç de l’entitat.