dimarts, 13 de maig de 2014

10 famílies participen a la trobada del Grup "Pare a Pare!


dissabte 10 de maig de 4h a 6h de la tarda, 10 famílies van participar a la trobada que el grup pare a pare va organitzar entre iguals a les instal·lacions de l'Escola Estel.  

L'objectiu era ser un punt de trobada i d’intercanvi d’opinions amb els pares que tenen fills amb necessitats educatives especials a les escoles ordinàries, ja sigui amb escolarització ordinària o compartida.

Durant la jornada, les famílies van poder compartir les seves preocupacions amb altres famílies, des de vivències educatives i socials fins al el futur dels seus fills. La sessió va permetre que les famílies conversessin de forma grupal amb altres famílies sobre temes vinculats a l’escola i a la igualtat d’oportunitats. Paral·lelament, es va organitzar un espai de joc per als infants i joves que van poder gaudir d'una estona de lleure acompanyats de voluntaris que van donar suport en l’activitat.

L’opinió de pares i mares que han assistit en l’edició d’enguany mostren la seva satisfacció per haver conegut altres realitats similars a les seves a través d’altres famílies que també han passat per situacions afins.

El grup pare a pare de l’Associació Sant Tomàs és un grup impulsat per pares de nens amb discapacitats o amb problemes en el desenvolupament de l’Escola Estel, el CDIAP TRIS TRAS i l’escola ordinària, que compta amb el suport de professionals d’ambdós serveis de l’entitat i que es reuneix periòdicament per treballar temes d’interès vinculats amb els seus fills.