dimarts, 27 de maig de 2014

"La Capacitació" , nou projecte de Tac Osona per a les persones amb més dificultats d'inserció laboral
Tac Osona inicia un nou projecte per a la secció de serveis industrials i enclavaments laborals adreçat a les persones amb més dificultats d’inserció laboral: el “projecte de Capacitació”.

El projecte neix de la necessitat de facilitar la inserció laboral a aquestes persones, a través d’una formació pràctica que s'adapta a les necessitats de suport de cada persona. Actualment es compta amb tres places i un monitor formador que, conjuntament amb l’USAP (Unitat de Suport a l’Activitat Personal), realitzen de forma individualitzada la detecció de necessitats formatives, la formació, l'avaluació de les competències adquirides i l'elaboració d’un pla d’inserció per a cada participant al projecte.
 
El monitor formador disposa a les instal·lacions del Centre Especial de treball de Manlleu d’un banc d’exercicis que, simulen totes les feines que hi ha a la secció de serveis industrials i enclavaments, amb l’objectiu de posar en pràctica tots els aprenentatges laborals.

El projecte també permetrà proporcionar noves competències laborals als treballadors que requereixin un canvi d’ubicació laboral dins de la secció i, per altra banda, donar un suport més personalitzat a les noves incorporacions.

Es tracta d’un projecte molt innovador dins del sector i es valora de forma molt positiva tant per part dels treballadors com les seves famílies.