dilluns, 13 de juliol de 2020

Obert el termini per demanar els ajuts de la PUA

S'ha obert el termini per sol·licitar la Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA). Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Aquesta prestació va dirigida a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

En concret es poden demanar ajuts a la mobilitat (ajuts pel carnet de conduir, per fer diferents adaptacions a vehicles, etc.), al transport (per desplaçament per rebre atenció precoç, per acudir al centre d'ensenyament reglat postobligatori o formació ocupacional), per l'autonomia personal i comunicació (lupes, ulleres, llums, teclats Braille, programes de síntesi de veu, audiòfons, llits articulats, cadires de dutxa, etc.), entre d'altres. 

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari que es pot obtenir a través d'internet en aquest enllaç (o bé a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya) o a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres).

El formulari de sol·licitud, degudament emplenat, i juntament amb els documents requerits, s'ha de presentar a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ja sigui presencialment o per correu postal.

A la nostra comarca presencialment es pot presentar a l'Oficina d'Afers Socials i Famílies de Vic (C. Ramada, 12), en horari de 9 a 14 hores. Si s'opta per enviar-lo per correu s'ha de fer dins d'un sobre obert per tal que el personal de correus dati i segelli el formulari de sol·licitud abans de ser certificat.

El termini per a la presentació del formulari de sol·licitud és de l'11 de juliol al 10 de setembre de 2020, ambdós inclosos, però tingueu en compte que l'Oficina d'Afers Socials de Vic tanca tot l'agost.

Foto: Katemangostar                           

Cap comentari: