divendres, 28 de juny de 2019

Se celebra l'Assemblea anual de socis 2019 de l'Associació de Sant Tomàs


Ahir dijous, 27 de juny, es va celebrar l’Assemblea Ordinària de socis de l’Associació Sant Tomàs-PARMO 2019, a l'Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de Vic, amb una participació de 52 persones, que representaven un total de 65 socis, ja que hi va haver 13 delegacions de vot.

   

L'Assemblea es va iniciar a les 8 del vespre amb l'aprovació per unanimitat de l'acta de l'assemblea de l'any passat, per assentiment dels presents. Tot seguit es va presentar l'informe de presidència, en què es va projectar un vídeo resum de la memòria 2018 de l'entitat, que es pot veure clicant la imatge de sota. També s'havia lliurat a les persones assistents un exemplar de la memòria anual, que es pot consultar en aquest enllaç.


Les principals xifres de Sant Tomàs el 2018 van ser que comptava amb 1.944 socis, que es van atendre un total de 1.914 persones, la plantilla era de 756 treballadors, dels quals 292 amb algun tipus de discapacitat, hi havia 176 voluntaris, es va donar suport a 104 persones que treballen a l'empresa ordinària i es va comptar amb 440 clients, entre empreses i institucions.

Tot seguit, el president, Toni Ramírez, el vicepresident primer, Bernat Prat, i la vicepresidenta segona, Lurdes Baulenas, van detallar els principals projectes actuals i de futur de l'entitat, com ara l'entrada en funcionament de la sala multisensorial del Tris Tras aquest setembre, la creació d’una enquesta de satisfacció unificada per a totes les famílies de l’entitat, fomentar l’esport inclusiu en les activitats extraescolars en l'etapa escolar o bé augmentar la tecnificació dels serveis de Tac Osona, entre d'altres.


Tot seguit, el tresorer de Sant Tomàs, Marc Mussons, va informar de l'estat del traspàs de serveis de l'Associació a la Fundació, en compliment dels acords presos en assemblea, que ja s'han fet en gran part i que es completaran aquest any. En aquest punt es va detallar que la donació de l'immoble del Tris Tras de l'Associació a la Fundació és el que es plasma en els números de l'Associació amb pèrdues. 

En el següent punt, es van presentar els comptes de l’exercici 2018. L'auditora Dolors Oriol, de VirAudit, va presentar l'informe d'auditoria, que tant en el cas de l'Associació com de la Fundació tenen caràcter favorable. Oriol va explicar l'impacte en els números del traspàs de serveis i immobles de l'Associació a la Fundació, i va recalcar que tot ha estat fet correctament. Els comptes es van aprovar per unanimitat, per assentiment de tots els presents.


Tot seguit es va passar al següent punt, en què el director general de Sant Tomàs va exposar la difícil i excepcional situació econòmica en què es troba Sant Tomàs aquest 2019 a causa de la retallada i congelació durant 10 anys de les tarifes amb què la Generalitat finança els nostres serveis, i de l'aplicació de l'augment del Salari Mínim Interprofessional aprovat pel govern espanyol el desembre passat. 

Aceves va explicar que aquest augment es va acordar el mes de març amb els treballadors en un acord d'empresa amb caràcter retroactiu des del gener. Si bé l'entitat celebra l'avenç social que suposa, lamenta que el govern espanyol no hagi acompanyat la mesura amb el finançament necessari pels llocs de treball dels CETS de persones amb discapacitat i especials dificultats,la qual cosa ha deixat la nostra entitat en una situació molt crítica, actualment amb pèrdues. 

Segons Aceves, per afrontar aquesta situació s'han revisat costos i processos interns, s'han revisat les nostres tarifes a l'alça i s'ha reclamat a les administracions que compleixin els seus compromisos. En aquest sentit, es van detallar les diferents mobilitzacions en què ha participat Sant Tomàs per reclamar a  envers el nostre sector, tant a la comarca com a Barcelona. Si aquestes no reaccionen perilla la continuïtat de molts llocs de treball i la viabilitat de les entitats com la nostra. 

Després d'aquesta explicació, el tresorer va passar a explicar el pressupost pel 2019, que també va ser aprovat per unanimitat, per assentiment de tots els presents.

I en el darrer punt es va obrir el torn de precs i preguntes, en què es van abordar temes tractats com ara l'augment del SMI i la situació econòmica, i aspectes diversos sobre diferents serveis de l'entitat.

I en acabar l'assemblea es va servir un pica-pica elaborat per la Cuina de Sant Tomàs.