divendres, 4 de setembre de 2015

Un any de funcionament de l’ERESS (Espai de Reflexió d’Ètica)L’ ERESS pretén ser un espai per analitzar i assessorar en la resolució de possibles problemes ètics que es produeixen en la pràctica de la intervenció social, i que té com a objectiu la millora de la qualitat de l’atenció a les persones, la promoció dels valors ètics i les bones actituds en la cura de les persones que s’atenen.

Al llarg d’aquest any, s’han realitzat les següents tasques:
  • Elaboració del reglament de règim intern de l’ ERESS i la seva explicació a la Junta de l’entitat, per la seva aprovació.
  • Presentació de l’Espai “ in situ “ a tots els serveis i professionals de l’entitat.
  • Presentació oficial de l’Espai per donar-lo a conèixer a nivell de totes les entitats SSAP de la comarca. 
  • L’acte es va portar a terme a la Universitat de Vic a càrrec de Joan Soler, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVIC. El senyor Ricard Aceves, Director General de l’Associació de Sant Tomàs. La senyora Núria Jutglar, coordinadora de l’ERESS de l’Associació Sant Tomàs i la senyora Ester Busquets, professora de la Facultat de Ciències de la Salut de la UVIC, membre de l’Institut Borja de Bioètica, formadora de DINCAT i membre de diversos ERESS de Catalunya. A l’acte es va convidar a familiars, tutors , professionals, persones ateses i grups d’ autogestors. 
  • S’ha donat resposta a quatre consultes provinents de diferents serveis de l’entitat dirigides a l’espai. 
Actualment estem treballant en diferents línies d’actuació:
  • Elaboració d’un codi ètic de l’entitat.
  • Organització d’un curs de formació bàsica sobre ètica, que permeti la incorporació de nous membres a l’ERESS.
  • Organització d’un cinefòrum sobre ètica i discapacitat. 
Els membres que en formen part han valorat que la feina programada s’ha complert, el funcionament del grup ha estat òptim i l’assessorament de l’Ester Busquets, sempre que ha calgut, ha sigut profitós i enriquidor.