divendres, 24 d’abril de 2015

"Estabilitat laboral i emocional", 6è reportatge del 9nou dedicat a l'Associació Sant Tomàs
VicVerd, SL és un centre especial de treball constituït per l’Ajuntament de Vic, l’Associació Sant Tomàs PARMO i l’empresa Recollida i Reciclatge, SL. La col·laboració de l’Ajuntament amb Sant Tomàs a través de VicVerd té per finalitat, crear llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercat i orientats a la integració social de les persones amb discapacitat. Aquest objectiu es porta a terme a través dels serveis de jardineria, manteniment d’espais verds, jardins, parcs, espais forestals i arbrats públics i, també, la recollida de materials com vidre, cartró i andròmines en el terme municipal de Vic.

Amb VicVerd s’assoleixen quatre objectius específics. Per una banda, la creació de llocs de treball estables per a persones amb discapacitat. L’estabilitat laboral representa un gran benefici per al treballador amb discapacitat, però també per a la família i el seu entorn immediat. En segon lloc es permet l’accessibilitat als llocs de treball a persones perquè hi puguin accedir gràcies a la proximitat al nus de comunicacions de la comarca i perquè la seu és a prop del nucli urbà de Vic. També s’incrementa la inclusió social dels treballadors, que ocupen llocs de treball amb presència comunitària. Tenen una gran visibilitat i implica un reconeixement de la feina ben feta per part de tota la comunitat i l’eliminació progressiva de tabús.

Finalment, els beneficis terapèutics de la jardineria i el cultiu de plantes a partir de l’estimulació sensorial, a través de les sensacions que ofereixen les olors, textures i colors; l’estimulació física, amb l’exercici físic necessari per treballar la terra, plantar o recollir, i l'estimulació emocional, a través del contacte directe amb la natura, la proximitat amb els seus processos i la satisfacció de veure el retorn de la feina realitzada. Aquests beneficis es tradueixen en la millora de les habilitats socials dels treballadors de VicVerd, tant les verbals com les no verbals. Com a exemples la cooperació, l’amistat o la intel·ligència emocional.