dimarts, 31 de març de 2015

"Un doble respir", 5è reportatge del 9nou dedicat a l'Associació Sant Tomàs

“Un doble respir” és el 5è reportatge que fa el 9nou al cicle de notícies “Sant Tomàs, una perspectiva des de dins” . Aquest cop el protagonista és el servei de Respir, que ofereix l’oportunitat de descans de la funció cuidadora de les famílies a través dels acompanyaments i suports puntuals, les vetlles hospitalàries, el servei d’acolliment temporal en famílies i el servei d’atenció domiciliària.

L’article, a través d’un cas d’exmple, explica l’estreta relació que hi ha entre entre professionals i les famílies beneficiàries del servei. En el reportatge també s’aprofita a fer una crida perquè s’apuntin més famílies acollidores.

Podeu trobar més informació aquí.