divendres, 16 de gener de 2015

L’alcalde de Vic i la secretària general del Departament de benestar social i família de la Generalitat visiten l'inici de les obres del nou CDIAP Tris TrasAvui divendres Maria Dolors Rusinés; secretària general del departament de benestar social i família, l’alcalde de Vic; Josep Mª Vila d’Abadal i el president de Sant Tomàs; Toni Ramírez, acompanyats per la responsable d’implantació territorial de projectes de foment de la Generalitat de Catalunya; Laura Agut, el director general de Sant Tomàs; Ricard Aceves, el director de l’Àrea social i educativa; Abel Fontanet i els tècnics d’obra han pogut visitar sobre el terreny l’evolució de les obres iniciades el passat mes de desembre del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Tris Tras.

Les noves instal·lacions, que es preveu que s’acabin a finals d’aquest any, s’estan construint en l’emplaçament situat al c/Sot dels Pradals on actualment ja hi ha les oficines centrals de Sant Tomàs i altres serveis de l’entitat, gràcies a la donació del terreny per part de l’Ajuntament de Vic el passat 2012. 

El nou CDIAP Tris Tras serà factible gràcies a comptar amb una bona part de finançament després de sis anys de recerca activa de fons. Segons el pressupost d’obra, per construir les noves instal·lacions es necessiten 942.314€. D’aquest import, ja es compta amb 684.720€ gràcies a l’organització de diferents esdeveniments com el sopar solidari de Rotary Club (50.510€) i la vetllada de cuina solidària (7.510€) entre d’altres. També es compta amb 376.700€, diners rebuts d’ajuts, donacions i llegats de particulars i empreses i, amb 250.000€ del conveni de la Generalitat amb la Caixa de Pensions. Actualment queda pendent el finançament de 257.594€. La previsió és de cobrir-los a través d’un préstec bancari i de donacions.

L’inici de les obres és una molt bona notícia tant per a l’entitat com per a les famílies i els infants, ja que el Tris Tras, com la majoria de serveis d’atenció precoç, ha tingut un creixement assistencial molt gran, dels 37 infants que s’atenien l’any 1987 s’ha passat als 870 durant l’any 2014. Concretament en els últims 10 anys, la demanda d’atenció al Tris Tras ha tingut un increment del 205%. Fet que demostra que les instal·lacions del c/ de la Riera s’han quedat petites. 

La població infantil de 0 a 6 anys de la comarca és de 11.639 infants (dades de l’any 2013 extretes de www.idescat.cat). S’estima que el potencial de població infantil a atendre als serveis d’atenció precoç és del 7,5% de la població infantil. L’any 2013 el Tris Tras ha atès un 6,7% de la població infantil de la comarca. 

La intervenció en un centre d’atenció precoç és essencialment individualitzada i per això cada professional necessita el seu espai de treball per atendre de forma personal i individual el nen/a i la seva família. 

L’edifici de nova construcció tindrà 840m2 destinats al Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç Tris Tras i a l’Espai Viu, un servei que pretén donar continuïtat a l’atenció que ofereix el CDIAP a nens i joves més grans amb necessitats d’intervenció en les àrees motriu, cognitiva, educativa, comunicativa i/o emocional. 

Les noves instal·lacions permetran reduir la pressió assistencial, agilitzar el temps d’espera dels infants que estan en la llista d’espera, millorar la qualitat de l’atenció dels infants més vulnerables i les seves famílies i establir noves modalitats d’intervenció que les dimensions reduïdes de l’espai actual no ho permeten. 

El nou centre s’ha dissenyat tenint en compte el que significa l’atenció precoç, el seu col·lectiu d’atenció, i la metodologia de treball de l’equip. A grans trets, la distribució general dels espais es divideix per àrees funcionals: l’atenció terapèutica global, l’administració i recepció, l’atenció motriu, i la zona de serveis, totes les àrees estan integrades i comunicades per espais oberts. 

La construcció té dues zones o ales lleugerament diferenciades que s’uneixen a través de l’espai reservat per la sala d’espera. En una de les ales s’hi ha disposat les sales de tractament de psicologia, pedagogia, logopèdia, neuropediatria, i treball social, i també la recepció i els despatxos de gestió. En l’altra ala, hi trobem les sales de fisioteràpia, psicomotricitat, la zona de sanitaris, i la sala polivalent.


Les noves instal·lacions permetran disposar dels espais adequats i suficients, dissenyats de manera que sigui accessible, funcional, acollidor, i còmode per els seus beneficiaris. També comptarà amb millores tècniques en relació amb la qualitat de l’atenció assistencial; es podran oferir tots els serveis del centre en una mateixa ubicació també es tindrà capacitat espaial per a les sessions individuals, les sessions grupals de nens, els grups de suport familiar, els grups de psicomotricitat, i totes les activitats que són pròpies d’un servei d’atenció precoç. I finalment, hi haurà una agilització de la gestió de la llista d’espera. 

El nou edifici beneficiarà als gairebé 400 infants i a les seves famílies que s’atenen anualment al servei de Vic, però de forma puntual també beneficiarà als 380 infants i famílies que s’atenen a les antenes de Manlleu i Centelles ja que la majoria de les activitats grupals es realitzaran a les instal·lacions del CDIAP de Vic.

Maria Dolors Rusinés i Laura Agut, també han visitat el Centre Riudeperes i el Centre Ocupacional de l’Associació Sant Tomàs.