divendres, 18 de juliol de 2014

Sant Tomàs signa un conveni amb el Club Tennis Vic


L’Associació Sant Tomàs i el Club Tennis Vic firmen un conveni de col·laboració amb la voluntat de promoure i promocionar la participació de les persones de l’Associació Sant Tomàs en possibles feines, activitats esportives, culturals, lúdiques o de qualsevol índole que es duguin a terme al Club.

Al mateix temps, el Club Tennis Vic ha contractat des del mes de juny una persona del servei de formació i inserció laboral Eina per a les tasques d’ajudant de manteniment, a més de valorar la possibilitat de contractar altres serveis del Tac Osona en futures ocasions. D’altra banda, com a contraprestació, Sant Tomàs farà les tasques de condicionament i manteniment del Turó de l’Ausoneta del CT Vic, desbrossarà el camí d’accés, l’esplanada intermèdia i superior del Turó i s’ocuparà del manteniment del mateix.

El conveni, es va signar la setmana passada i on hi van participar Miquel Vilardell, president del CT Vic; Ramon Juvany, vocal de la junta directiva del CT Vic; Ricard Aceves, director de Sant Tomàs i Toni Ramírez, president de Sant Tomàs.

Cap comentari: