dijous, 17 de juliol de 2014

Nous descomptes per a les famílies amb algun membre amb discapacitat
A Catalunya hi ha un gran numero de famílies nombroses amb algun membre amb discapacitat ja que segons la normativa aplicable, s'entén per família nombrosa també a aquella que està formada per un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar.

A la vegada troben també que hi ha moltes famílies monoparentals que accedeix al títol de categoria especial de família monoparental quan el progenitor o un fill o filla tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar. Des de l’àmbit públic, els avantatges per a famílies monoparentals i per a famílies nombroses de la Generalitat de Catalunya són un recurs interessant dirigit a aquests dos col·lectius amb: ajuts a l’habitatge, per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar, descomptes en albergs de Catalunya, i descomptes d’establiments o entitats col·laboradores. Podeu trobar més informació a: www.gencat.cat

Però a més des de el mes d’abril les famílies nombroses i monoparentals ja tenen un nou recurs per estalviar el seu pressupost mensual. Els portals famíliaXL.com i famíliaXS.com que ofereixen més de 100 empreses adherides a fXS / fXL que brinden descomptes i avantatges a aquests dos col·lectius i la possibilitat de gaudir-ne d’ells gratuïtament.

El procediment és molt senzill, les famílies interessades només s’han d’associar a la pàgina web per accedir-hi al seu carnet digital. Amb aquest document -que es pot consultar des del mòbil - ja poden gaudir del descompte o avantatge que el comerç hagi pactat amb fXL/fXS només ensenyant-ho a l’establiment al moment de realitzar la compra. En el cas de compra online, des de la pàgina web es pot consultar el codi descompte de cada comerç i fer-ho servir directament a cada botiga online.

Si teniu el títol de família nombrosa o monoparental no dubteu en associar-vos a familiaXL.com o familiaXS.com i comenceu a gaudir descomptes i avantatges.

Cap comentari: