divendres, 29 de juny de 2018

Se celebra l'Assemblea anual de socis 2018 de l'Associació de Sant Tomàs

Ahir dijous, 28 de juny, es va celebrar l’Assemblea Ordinària i Extraordinària de socis de l’Associació Sant Tomàs-PARMO 2018, a l'Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de Vic, amb una participació, entre socis presents i representats, de 156 persones.

L’acte va començar amb un minut de silenci per la mort del qui va ser fundador i president de la nostra entitat, Màrius Casany, que va deixar-nos ahir mateix. El minut va acabar amb un sentit i emotiu aplaudiment en reconeixement a la seva trajectòria.

Minut de silenci en memòria de Màrius Casany

En l’Assemblea es van elegir per votació els representants dels familiars i tutors de les persones ateses en dos serveis de l’entitat a la junta de l’Associació i al patronat de la Fundació, en concret, calia renovar el representant del Centre Ocupacional, ja que acabava el mandat de la vicepresidenta primera Mercè Castell, i el representant de l’escola l’Estel, ja que acabava el mandat del vocal Ferran Calás. A tots dos se'ls va agrair la seva tasca i la dedicació a la junta els darrers sis anys.

En l’elecció del representant de l’Estel es va presentar només un candidat, Joan Codinachs, que va resultar elegit per 41 vots de 42. 

 Joan Codinachs

En l’elecció del representant del Centre Ocupacional es van presentar dos candidats, Joan Castell i Jordi Viver, i del total de 71 vots emesos va resultar elegit Jordi Viver amb 44 vots, i Joan Castell en va obtenir 27.

Jordi Viver


Joan Castell

En un altre dels punts de l’ordre del dia es va presentar l’informe del president en relació a l’any 2017. Les principals xifres de Sant Tomàs a 31 de desembre de 2017 són que hi ha 1.992 socis, s’atenen 1.805 persones, la plantilla compta amb 720 treballadors, dels quals 293 amb algun tipus de discapacitat, hi ha 179 voluntaris, es dona suport a 96 persones que treballen a l'empresa ordinària i es compta amb 396 clients, entre empreses i institucions.

Aquestes dades i la resta d’informació més important del 2017 es van presentar als socis com a novetat d’aquest any en un vídeo resum de la memòria 2017, que es pot veure clicant la imatge de sota. I també es va lliurar als socis assistents un exemplar de la memòria anual, que es pot consultar en línia en aquest enllaç.En altres punts de l’ordre del dia van ser en relació als comptes del 2017, que es van aprovar per la unanimitat dels assistents, així com el pressupost de l’associació per al 2018. A més, es va informar del traspàs de serveis de l’associació a la Fundació Sant Tomàs i a la Fundació Tac Osona. 


En un altre punt de l’ordre del dia es va votar la modificació de 3 articles dels estatuts de l’associació per donar compliment al requeriment del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que es va aprovar per la unanimitat dels socis assistents. En aquest punt es va acordar que es desenvoluparia un reglament dels socis de l’entitat que serà presentat als socis en l’assemblea de l’any vinent, i que contindrà tot allò que els afecta, com ara la regulació dels processos electorals o el règim disciplinari.

En acabar l’Assemblea, es va servir un pica-pica elaborat per la Cuina de Sant Tomàs.