dilluns, 5 de febrer de 2018

El Departament d’Ensenyament posa al servei de totes les escoles de Catalunya la prova PACBAL, creada per professionals de l’escola l’Estel de Sant Tomàs

El passat dimecres 31 de gener el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va posar al servei de totes les escoles de Catalunya la prova PACBAL, Prova d’Avaluació dels Components Bàsics de l’Aprenentatge de la Lectura, creada per professionals de l’Estel, l’escola d’educació especial de Sant Tomàs, i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vic.


L’escola l’Estel ha estat treballant en els últims anys amb diferents escoles d’Osona i d’arreu de Catalunya per millorar els resultats educatius en l’àmbit de la lectura i afavorir l’èxit escolar de tots els alumnes. Juntament amb altres treballs, ha elaborat una prova per avaluar els alumnes en els diversos components que estan associats al domini de la lectura. Més concretament, tres professionals de l’escola, Josep Font, Montse Castells i Dolors Ramon, han desenvolupat i validat la prova PACBAL (Prova d’Avaluació dels Components Bàsics de la Lectura) amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Vic.

L’Estel ha cedit aquesta prova al Departament i aquest gener Ensenyament l’ha posat al servei de totes les escoles de Catalunya, publicant-la a la pàgina web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC).

El PACBAL és un instrument d’avaluació que mesura el grau d’èxit amb què un nen progressa en aquelles habilitats crítiques que estan a la base de la lectura primerenca. Les diverses àrees que s’avaluen serveixen per predir si l’alumne serà un lector amb fluïdesa i comprensió. És una prova especialment dissenyada per ajudar a les escoles i als alumnes a tenir èxit en l’aprenentatge de la lectura i té un enfocament essencialment preventiu i educatiu.

En aquests moments, el PACBAL es pot aplicar a P5, primer i segon de primària. El seu objectiu principal és identificar aquells alumnes que, d’acord amb uns criteris de tall, estan en la norma del curs o necessiten un suport addicional o substancial. Per tant, aquesta prova de cribratge inclou de manera clara i definida que l’atenció a tots els alumnes es regirà per mesures universals, mesures addicionals i mesures intensives segons les necessitats de cada alumne. En aquest mateix sentit s’alinea el nou decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu publicat pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació de la prova PACBAL aquí