divendres, 15 de juliol de 2016

L'Associació Sant Tomàs renova els certificats de gestió de Qualitat, Seguretat i Salut Laboral i Medi Ambient!

Del 11 al 13 d’abril, els auditors de l’empresa certificadora S.P.G Sistemas y Procesos de Gestión va realitzar l’auditoria externa als diferents serveis de Sant Tomàs, per poder renovar i donar la seva conformitat respecte al compliment dels requisits de la norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestió de la Qualitat, de l’estàndard OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball i de la norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestió Medi ambiental.