dilluns, 22 de desembre de 2014

Presentació de dos pòsters informatius a la IV jornada "Fem salut, construïm futur"

El passat dia 28 de novembre el Centre Riudeperes va presentar dos pòsters a la IV Jornada “Fem Salut, construïm futur” del Pla de Salut 2011-2015 que van tenir lloc a Sitges.

Els pòsters expliquen el model d’atenció a la salut de les persones que viuen al centre i el procés de Planificació de Decisions Anticipades (PDA) que s’està portant a terme al mateix centre.

El model d’atenció a la salut del Centre Riudeperes es basa en la interdisciplinarietat i les pràctiques col·laboratives a més d’una atenció de qualitat i integrada centrada en la persona, proveïda en la comunitat on viu i adequada a les necessitats i preferències dels usuaris i els seus representants.

Per altra banda, el procés de Planificació de Decisions Anticipades (PDA) que s’està portant a terme al Centre Riudeperes amb els representants legals dels pacients amb discapacitat intel·lectual (DI) i necessitat de suport generalitzat, millora la relació entre els professionals i famílies. S’estableix un marc de confiança que és el que caracteritza l’exercici professional dels treballadors del centre, el qual no es limita als casos clínics o l’atenció de les malalties, sinó també a l’atenció dels usuaris dins del seu context familiar i social.

El procés de PDA garanteix que la presa de decisions complexes en cas de descompensació s'ajusti als valors i preferències dels representants de l'usuari.