dimarts, 18 de novembre de 2014

Sant Tomàs assisteix a la XIV Jornada INGECAL
Les Responsables del Sistema de Gestió Integrat (RSGI) de les diferents Àrees de Sant Tomàs (Empresarial, Laboral de les Persones, i  Social i Educativa) varen assistir a la XIV JORNADA INGECAL impartida el 12 de novembre en el Parc Científic de Barcelona dins el marc de la XX Setmana Europea de la Qualitat i el “World Quality Month”

El lema de la jornada:  “Guanyar mitjançant la qualitat/Winning through Quality”, es basa amb el pròposit de promoure l'ús d'eines de qualitat a les empreses i les organitzacions. L'objectiu és fer una crida a les persones que les utilitzen a compartir els seus coneixements, mitjançant la presentació de les seves experièncie,s per exemplificar el valor dels principis de la qualitat. 

En aquesta jornada es varen analitzar els propers i principals canvis en les normes i reglamentacions més aplicades:   

- Qualitat:                   ISO 9001:2015;
- Medi ambient:          ISO 14001:2015;  
- Seguretat laboral:     ISO 45001:2016 (ex-OHSAS);  
- LOPD:                      nou reglament europeu de protecció de dades.
- Responsabilitat social corporativa.

També es va explicar quina hauria de ser l’evolució de les auditories dels sistemes de gestió davant d’aquestes revisions, com les auditories internes han de tenir una nova orientació i fer-se de manera integrada i finalment es va fer una pinzellada de  quina pot ser la  visió de les entitats certificadores davant els propers canvis en les principals normes. 

Es va exposar que hi haurà un període d’adaptació a les noves versions de 3 anys, a partir de la data d’aprovació.

FASES
ISO 9001
ISO 14001
Esborrany Final FDIS
Gener 2015
Juny – Juliol 2015
Aprovació i vigència
Setembre 2015
Finals 2015
Límit adaptació
Setembre 2018
Finals 2018