dijous, 13 de novembre de 2014

Interessants aportacions a la presentació del nou Espai de Reflexió Ètica de Sant Tomàs

L’Aula Magna de la Universitat de Vic ahir a la tarda va acollir a una seixantena de persones amb la intenció de conèixer el nou espai de reflexió ètica en serveis d’intervenció social de Sant Tomàs. Joan Soler, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC; Ricard Aceves, director general de Sant Tomàs; Núria Jutglar, coordinadora de l’ERESS de Sant Tomàs i Ester Busquets, professora de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC, membre de d’Institut Borja de Bioètica, formadora de DINCAT i membre de diversos ERESS de Catalunya, van presentar l’acte.

Joan Soler degà de la UVic-UCC, va ser qui va donar la benvinguda a l’acte destacant la bona relació que hi ha des de sempre entre la Universitat i Sant Tomàs i, la importància de compartir el coneixement mutu. Per donar pas a la ponència va parlar de la necessitat dels valors “No hi ha acció sense finalitat, no hi ha finalitat sense valors i no hi ha valors sense ètica”, “Això és el què marca la bona praxis de les entitats i és un reconeixement a la seva tasca social i educativa, com és el cas de Sant Tomàs.”

Tot seguit, va ser el torn de Ricard Aceves, director general de Sant Tomàs, qui després de tornar l’agraïment a la universitat també va agrair a l’Ester Busquets el seu suport en el procés de creació del nou espai ètic. Aceves va exposar el perquè de la creació d’un ERESS. “És un goig presentar la realitat d’un projecte que es va començar a dibuixar arrel del pla estratègic de l’entitat”.- “ Als que treballem a Sant Tomàs ens importa molt la nostra actitud ètica, i la manera d’afrontar la nostra feina de cada dia” va remarcar Aceves. Per tancar la seva intervenció va afegir-hi l’últim apunt: “És important millorar contínuament amb el coneixement, el comportament i l’actitud ètica i l’ERESS és una eina fantàstica per vetllar-ho”.

A continuació, la coordinadora de l’ERESS de Sant Tomàs, Núria Jutglar, va exposar què és un ERESS i l’objectiu pel qual es va constituir. També va explicar qui el forma “Està integrat per professionals de diferents serveis de l’entitat amb formació ètica acreditada i, aquest funciona amb un reglament de règim intern”. L’apunt important de la intervenció va ser quan va destacar la missió del nou espai “a Sant Tomàs l’ERESS vol ser un espai on poder fer arribar consultes tant de pares com de professionals o voluntaris per tal de reflexionar-hi i així poder donar respostes més ètiques”. Núria Jutglar va tancar la seva intervenció remarcant que l’ERESS “Vol ser un espai que promogui el comportament ètic a través de bones pràctiques i protocols establerts. Un espai de tranquil·litat per escoltar tots els punts de vista per així aprendre nous valors ètics”.

Finalment, Ester Busquets, professora de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC i membre de diversos ERESS de Catalunya, va fer una ponència excel·lent de trenta minuts a base de preguntes i reflexions per centrar l’ interès dels assistents. L’objectiu era que s’adonessin de la importància que té l’ètica en la manera de treballar i de viure el dia a dia de persones a la societat i, més concretament, al món de la discapacitat.

Va encetar la seva ponència amb la pregunta: “per què és important que Sant Tomàs tingui un espai de reflexió ètica? Què ha passat al món perquè ara aquest espai sigui necessari? “. Per respondre-la, va fer una introducció als orígens, en l’atenció a la salut als anys seixanta als EEUU.

Fent referència al primer article de la declaració dels drets universals basada en la llibertat dels éssers humans, Busquets va destacar la importància de respectar la presa de decisions, intimitat, inclusió social i accés als serveis socials. A més del dret al treball i a la salut de les persones amb discapacitat. “L’espai de reflexió ètica en serveis socials és l’eina perquè estigui ben fonamentada i recolzada una institució com Sant Tomàs”. Un ERESS ajuda a desenvolupar i expandir l’actitud ètica. “Les actituds no es formen amb un discurs teòric, sinó amb models d’exemple; és a dir, amb persones que desenvolupin bé la seva tasca que serveixin d’exemple per a altres persones”

L’Ester també va aprofitar la ponència per fer una crítica a la falta de valors i moral de la societat actual. Un ERESS és un ens que també fa una contribució moral a la societat a petita escala. Va citar una frase de Gandi “Ens hem de convertir en el canvi que desitgem veure en el món” “La societat es regenera èticament quan canviem la parcel·la que ens ha tocat viure”.

L’experta en ètica, va valorar positivament que l’òrgan de govern de Sant Tomàs hagi donat el vist i plau a professionals de l’entitat perquè formin part d’un ERESS. “Amb la creació d’aquest espai, encara es fa més explícit els valors de Sant Tomàs: no tenir por de repassar com fem les coses i mirar com ho podem fer millor. Voler fer el què s’ha de fer. Això neix d’una institució exigent”- “És important voler ser una institució més sana i creïble a la societat, i aquest voler ser l’hem de revestir d’ètica”.

Finalment, per tancar la presentació,va fer un resum concloent de la idea inicial: Per què és important que l’Associació Sant Tomàs tingui un espai de reflexió ètica? Perquè és una eina que defensa la dignitat i els drets fonamentals de la persona amb discapacitat intel·lectual, per sensibilitzar professionals i voluntaris i, finalment perquè un espai d’ètica sempre ajuda a la generació ètica de la societat en general.

L’Associació Sant Tomàs posa a disposició de les famílies l’adreça electrònica de l’espai de reflexió ètica : eress@santtomas.cat

Més informació relacionada:

QUÈ ÉS UN ERESS?

Un ERESS és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari creat per analitzar i assessorar en qüestions de caràcter ètic en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat i les seves famílies i en l’àmbit de la gestió global dels serveis i de l’organització

OBJECTIU:

Contribuir a l’anàlisi de qüestions de caràcter ètic i promoure els valors als diferents serveis de l’entitat amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció a les persones.

TASQUES:

Vetllar per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat; Orientar davant de casos o situacions que generin conflicte; promoure i sensibilitzar en valors ètics a les persones que formen part de l’entitat; potenciar la formació ètica; difondre les bones pràctiques actituds ètiques professionals i organitzatives mitjançant l’elaboració i/o revisió de protocols i recomanacions”