dijous, 26 de juny de 2014

Tac Osona realitza les tasques de Control biològic de plagues a través d'organismes vius

Des del 2011 VicVerd realitza les tasques de Control biològic de plagues a través de la utilització d’organismes vius per disminuir la densitat de la població o l’impacte d’un organisme plaga.

Després de 3 anys de la seva aplicació, s’ha demostrat una millor efectivitat dels productes químics sobre els organismes plaga ja que treballen d’una forma més específica. Al mateix temps, en casos extrems, és compatible utilitzar plaguicides concrets que tampoc malmeten el medi ambient.   

L’Ajuntament juntament amb Vicverd van decidir utilitzar aquesta nova tècnica per els riscos que comporta aplicar productes químics a discreció en espais públics, els residus generats al medi ambient i per la cultura ecològica. Aquesta primavera, també s’ha introduït una nova tècnica, la utilització de trampes per a la processionària (una plaga molt comú que afecta als pins) al pic dels jueus.

Actualment, amb una brigada de dues persones, s’ aplica a diferents zones de la ciutat de Vic com  Jacint Verdaguer, el carrer Bisbe Morgades,  la Rambla Hospital, la Rambla Sant Domènec, la Plaça de Sants Màrtirs, la Zona del Sucre, els carrers Pare Gallissà i Mossèn Gudiol i l’Avinguda dels Països Catalans.

Aquest any, conjuntament amb l’empresa Dolmo21 (Toni Ramírez), hem implantat un nou sistema de captura de l’eruga de la processionària en els pins del Puig dels Jueus, per evitar el tractament químic. Ha consistit en la col·locació de collarins al voltant del tronc dels pins, per poder capturar les erugues quan baixen de l’arbre. D’aquesta manera s’han pogut evitar les molèsties i perills que suposen aquests erugues en els espais públics, utilitzant un sistema que a més és reutilitzable i respectuós amb el medi ambient.