divendres, 26 d’octubre de 2012

Subvenció de la Generalitat pel projecte "Elaboració de materials d'avaluació i formació sobre l'ensenyament i aprenentatge de la lectura"


El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció a l'Escola Estel de 17.800 € pel projecte “Elaboració de materials d’avaluació i formació sobre l’ensenyament i aprenentatge de la lectura” . El projecte es tracta de la validació d’una prova d’avaluació dels components bàsics de l’aprenentatge de la lectura (PACBAL). El procés de validació es portarà a terme durant aquest curs 2012-13 amb una mostra de 1500 alumnes representatius de P5, 1r i 2n. Els responsables del projecte són en Josep Font, la Montse Castells i la Dolo Ramon.