dimecres, 25 de juliol de 2012

El sector de l'atenció a les persones s'oposa al ajornament de pagaments anunciat per la Generalitat.


Les organitzacions empresarials i entitats del sector català d’atenció a les persones acorden un seguit de mesures unitàries davant del possible ajornament dels pagaments a les entitats de Serveis Socials.


Aquest ajornament posaria en risc l'atenció a uns 150.000 usuaris, així com la continuïtat d’uns 50.000 llocs de treball.

Davant l'anunci per part de fonts del Departament de Benestar Social i Família que aquest mes de juliol la Generalitat no pot garantir el pagament a les entitats de Serveis Socials, Salut i Ensenyament, ahir van reunir-se a la seu de Foment del Treball Nacional els representants dels diversos col·lectius de serveis socials afectats.

Durant la reunió van acordar emprendre les següents mesures:

1. Negociar amb l'Administració el pagament a totes les entitats.
2. Ajornament massiu de totes les entitats del sector i per un període de 6 mesos de la quota patronal de la Seguretat Social. Posteriorment, s'estudiaran també ajornaments en els pagaments de l'Impost de Societats i de l'IRPF. Es treballarà per aconseguir el suport de la Generalitat i d’altres sectors afectats.
3. Demanar un calendari dels pagaments a les diverses conselleries implicades.
4. Realitzar una reunió urgent amb els representants de les principals organitzacions sindicals.
5. Aconseguir la màxima transparència en la comunicació d'aquesta greu situació , tant al conjunt de la ciutadania a través dels mitjans de comunicació, com al conjunt de persones usuàries dels serveis i a les seves famílies, i també a les empreses i entitats afectades.
6. Conscienciar a les famílies de les persones usuàries dels serveis, per tal que, aquelles que puguin i vulguin fer-ho, avancin les quotes dels propers mesos per tal d'equilibrar les quantitats que quedin pendents per part de l'Administració.
7. Aconseguir que el percentatge de les quantitats pagades sigui el mateix per a tot el sector, exceptuant algun servei que objectivament pugui demostrar que es troba en una situació molt greu i abocada a un tancament immediat.
8. Engegar una acció política amb contactes amb els màxims representants de les diferents conselleries implicades i amb el president de la Generalitat.
9. Establir contactes amb les organitzacions empresarials i entitats dels altres sectors afectats, Educació, Salut i Treball, per tal que estudiïn i arribin a aplicar les mesures exposades.
10. Com a última de les mesures i no desitjable, moltes de les entitats i empreses es veurien abocades a deixar de pagar les nòmines dels seus treballadors.
Pel que fa als Serveis Socials, en el cas que finalment s’ajornessin els pagaments previstos pel juliol, aquest fet suposaria posar en risc el conjunt d’un sector vulnerable, així com l'atenció a uns 150.000 usuaris i 50.000 llocs de feina, i més tenint en compte les dificultats econòmiques que venen patint les entitats catalanes dedicades a l’atenció a la dependència en els darrers dos anys en un context de congelació, retallades de la tarifa pública i increments salarials.

Organitzacions empresarials signants del comunicat:
ACRA, AMMFEINA, COORDINADORA DE PROFUNDS, CSS, DINCAT, ECOM, ENCAIX, FECAFAMM, FEPCCAT, FÒRUM DE SALUT MENTAL, LA CONFEDERACIÓ I UPIMIR

1 comentari:

Josep de Martí ha dit...

M'agrada, cada cert temps, dedicar una estona a llegir blogs a veure com van tractar de qüestions que en el seu moment es veuen d'una forma però després, en perspectiva prenen altre caràcter. L'impagament a les residències que va fer l'ICASS al juliol de 2012 va suposar que durant més d'un any les residències de gent gran que havíen contractat amb la Generalitat van estar sense cobrar el servei. Ara, dos anys després la notícia és que ICASS tornará a tramitar prestacions ecoòmiques vinculades a residències geriàtriques, una tramitació que va aturar el mes de juliol de 2013 en principi durant poc temps. La història per a les residències de gent gran de Catalunya sembla repetir-se i demostra que qui més places contracta, que és la Generalitat, te la pallea pel mànec.