dimecres, 9 de maig de 2012

L'Associació Sant Tomàs a la Xarxa Agrosocial de Catalunya Caixa
L'Associació Sant Tomàs  és membre de la Xarxa Agrosocial, creada per l’Obra Social de CatalunyaCaixa, amb la missió de contribuir al desenvolupament rural del territori català, potenciant el nostre patrimoni agroalimentari i forestal i creant i consolidant empreses en l’àmbit rural amb un alt valor social afegit. A l’hora, la Xarxa fomenta la creació de llocs de treball en el sector primari per a persones amb discapacitat, malaltia mental i persones vulnerables, en especial els joves.

La Xarxa ofereix a les entitats membres l’acompanyament i millora en la gestió empresarial, la inversió necessària per a la seva posada en funcionament un cop comprovada la viabilitat social i econòmica de la iniciativa i difusió i comunicació.